Cordell Hull, The Reciprocal Trade Agreement Act, dan WTO

pengenalan

apakah nama bulan kita

Kepentingan Akta Perjanjian Perdagangan Timbal Balik 1934 untuk sistem GATT/WTO sekarang terletak pada beberapa idea utama. Kesemuanya adalah prinsip yang dianuti oleh Cordell Hull. Oleh itu, adalah wajar untuk memahami bagaimana idea-idea ini mula menguasai pemikiran Cordell Hull dan bagaimana ia membawa secara langsung, di bawah kepimpinannya, kepada Akta Perjanjian Perdagangan Timbal Balik 1934. Berdasarkan latar belakang itu, kita boleh menyiasat bagaimana idea-idea tersebut menjadi konsep utama dalam separuh kedua Abad Kedua Puluh dalam sistem GATT. Soalan terakhir yang dibincangkan dalam kertas ini ialah sama ada konsep tersebut mengekalkan kesahan dalam Pusingan Doha dan dunia pasca Doha.Cordell Hull ialah seorang Demokrat dari Tennessee. Oleh itu, sejak awal dewasa, beliau adalah penyokong tarif rendah yang sesuai dengan corak Demokrat bukan sahaja pada zaman itu tetapi sejak zaman awal Republik. Ia adalah selepas semua Utara yang telah mendapatkan perlindungan untuk pembuatan dan Selatan yang lebih berminat dalam eksport, terutamanya produk pertanian untuk memastikan. Sememangnya, perbezaan ini kembali kepada Perlembagaan itu sendiri, apabila orang Selatan yang menyokong larangan cukai eksport. Pada zaman Hull, kebenaran ekonomi bahawa negara yang mengenakan cukai import akan lebih sukar untuk mengeksport secara naluri difahami di Selatan.