Pendakwaan

Enam cara untuk mengendalikan pemecatan Trump semasa makan malam percutian

Darrell West, yang bukunya Divided Politics, Divided Nation merangkumi perpecahan dalam keluarganya sendiri, memberikan beberapa petunjuk tentang cara menangani perselisihan faham politik semasa cuti.

Ketahui Lebih Lanjut