Libya

Ledakan Libya dan apa ertinya bagi Barat

Ketika para diplomat dan penggubal dasar di Amerika Syarikat, Eropah, dan Rusia terus mengarahkan tenaga mereka ke arah Syria, lingkaran ke bawah Libya mempunyai implikasi yang serius kepada pelakon yang sama. Oleh itu, Libya harus berada dalam garis pandang strategik.

Ketahui Lebih LanjutPembersihan yang Tidak Dimaklumkan di Libya

Ibrahim Sharqieh berkata penggubalan Undang-undang Pengecualian Politik yang ketat di Libya akan menyebabkan perpecahan masyarakat, ketidakstabilan, dan pengumpulan semula penyokong setia Qaddafi. Beliau terus berkata pegawai yang disasarkan oleh undang-undang adalah mereka yang mempunyai pengalaman mentadbir dan pengetahuan tentang cara untuk menjalankan negara, termasuk badan kehakiman dan birokrasi negeri. Sharqieh menyimpulkan rakyat Libya sebaliknya harus melaburkan usaha untuk menggubal undang-undang keadilan peralihan yang menyeluruh, yang harus mempertanggungjawabkan individu yang bersalah atas jenayah sebenar dan bukannya bersalah oleh persatuan.Ketahui Lebih Lanjut