Nevada

Tsar air Vegas mengenai krisis air Barat

Saya tahu bahawa California mengalami mimpi ngeri sekarang, kata Pat Mulroy, bekas pengurus besar untuk Pihak Berkuasa Air Nevada Selatan dan kini rakan kanan bukan pemastautin Brookings, dalam podcast ini yang dirakamkan sama seperti California mengumumkan sekatan air di seluruh negeri. Mulroy, yang juga dipanggil permaisuri air Vegas, membincangkan jalan ke hadapan dalam krisis California; menerangkan mengapa mengkritik penggunaan air air pancut Bellagio yang terkenal adalah salah tempat; mencerminkan bagaimana dia menceburi perniagaan air pada mulanya; dan menawarkan pandangan daripada pengalamannya tentang cara komuniti boleh bekerjasama dalam isu air.

Ketahui Lebih Lanjut