Kewangan Negeri & Tempatan

Keputusan awal Zon Peluang negeri adalah menjanjikan, tetapi masih ada ruang untuk penambahbaikan

Adam Looney melihat hasil awal yang mana negeri kejiranan menetapkan Zon Peluang.

Ketahui Lebih LanjutBagaimanakah pembaharuan pasca 2008 mempengaruhi pasaran bon muni?

Kertas kerja yang dibentangkan pada Persidangan Kewangan Perbandaran 2020 menyiasat dua aspek kesan daripada perubahan ini ke atas pasaran bon perbandaran.Ketahui Lebih LanjutAdakah kos melebihi faedah memberi subsidi kepada firma untuk berpindah ke daerah?

Memenangi bidaan kerajaan membawa terus kepada penciptaan pekerjaan dalam industri firma, tetapi bukti yang ditunjukkan dalam dua kertas kerja yang akan dibentangkan pada Persidangan Kewangan Muni 2020 menunjukkan bahawa kesan ekonomi yang lebih luas mungkin diredam oleh kekurangan kesan limpahan yang boleh diukur dan peningkatan dalam kos pinjaman perbandaran.Ketahui Lebih LanjutPenswastaan ​​hutang perbandaran

Ivan Ivanov dan Tom Zimmermann mengkaji peralihan kepada pinjaman bank dalam pasaran hutang bank perbandaran selepas krisis kewangan. Mereka menunjukkan bahawa pinjaman bank kepada kerajaan negeri dan tempatan banyak dicagarkan, mempunyai keutamaan kontrak yang tinggi, dan mengandungi jaminan tambahan.

Ketahui Lebih LanjutSejarah dan masa depan cukai jualan runcit

Lee dan Wessel membincangkan kertas kerja oleh John Mikesell dan Sharon Kioko mengenai kenaikan kadar cukai runcit sejak 1970 dan potensi cabaran dalam pematuhan cukai. Kertas kerja itu akan dibentangkan pada Persidangan Kewangan Perbandaran 2018.Ketahui Lebih Lanjut

Untuk semua kecuali kerajaan negeri dan tempatan yang dinilai paling rendah, membeli insurans bon adalah perkara yang tidak baik

Belz dan Wessel membincangkan kertas kerja oleh Kimberly Cornaggia, John Hund dan Giang Nguyen, yang mengkaji faedah insurans bon kepada pembayar cukai.Ketahui Lebih LanjutPerbandaran boleh mendapat manfaat daripada mengeluarkan lebih banyak bon hijau

Schuele dan Wessel membincangkan kertas mengenai bon hijau yang akan dibentangkan pada Persidangan Kewangan Perbandaran 2018.

Ketahui Lebih LanjutCara lalai Puerto Rico menurunkan kos pinjaman negeri

Cheng dan Wessel membincangkan kertas kerja oleh Chuck Boyer mengenai kesan rangka kerja undang-undang yang tidak menentu untuk kemungkiran kerajaan negeri terhadap hasil bon perbandaran A.S.Ketahui Lebih Lanjut