Mengambil Stok: CDFI Memandang Ke Hadapan Selepas 25 Tahun Kewangan Pembangunan Komuniti

I. Pengenalan

Institusi kewangan pembangunan komuniti (CDFI) seperti yang kita ketahui berakar umbi kira-kira 25 tahun yang lalu di tanah subur penyusunan semula bank, Akta Pelaburan Semula Komuniti (CRA), dan peralihan kerajaan persekutuan daripada strategi Great Society yang berumur pendek. Walaupun tiada siapa yang memikirkannya pada masa itu, CDFI adalah pendekatan percubaan untuk membina komuniti dan usaha anti-kemiskinan yang dianjurkan terutamanya di sekitar dua soalan: Bolehkah komuniti tanpa akses kepada kewangan konvensional mengatur sumber kewangan mereka sendiri? Dan, jika mereka melakukannya, apakah perbezaannya?Sejak itu, CDFI telah berjaya dengan semua langkah yang jelas. Persampelan prestasi CDFI baru-baru iniduamendapati bahawa 81 CDFI menguruskan .8 bilion dalam aset telah menyediakan lebih daripada .9 bilion dalam pembiayaan. Mereka melakukan ini dengan kadar kerugian terkumpul 1.8 peratus, kenakalan rendah secara konsisten, dan tiada kerugian prinsip pelabur. Pembiayaan itu mencipta atau mengekalkan lebih daripada 137,000 pekerjaan dan 121,000 unit rumah mampu milik. Walaupun masih kecil mengikut skala pasaran modal, lebih daripada 550 CDFI menguruskan lebih daripada .5 bilion aset hari ini-banyak wang dalam pasaran ekonomi negara yang kurang bernasib baik. Kejayaan industri CDFI A.S. amat mengagumkan, dan ia menggalakkan usaha serupa di U.K., India, Eropah Timur dan tempat lain-usaha yang akan mendapat manfaat daripada pelajaran yang telah kami pelajari.

Lebih penting lagi, CDFI telah menunjukkan bahawa pembiayaan pelanggan yang tidak akur berfungsi jika ia dilakukan dengan cara yang mengenali keistimewaan pasaran dan pelanggan. CDFI telah membantu membuktikan beberapa perkara, kebanyakannya kini membentuk pemikiran pasaran arus perdana: • bahawa pembiayaan wanita dan pemilik rumah minoriti dan pemilik perniagaan bukan sahaja mungkin tetapi menguntungkan, dan kaum dan jantina bukan penunjuk prestasi kewangan yang boleh dipercayai,
 • bahawa idea konvensional tentang pengurusan risiko kewangan telah berubah dan oleh itu akan berubah sebagai tindak balas kepada bukti bahawa perkara yang tidak konvensional adalah mungkin,
 • bahawa pengurusan risiko dalam cara bukan kewangan dan bukan tradisional (seperti bantuan teknikal intensif) boleh berfungsi,
 • bahawa pelanggan kewangan tidak konvensional adalah penting kepada syarikat perkhidmatan kewangan konvensional kerana mereka adalah pelanggan masa depan dan aset yang kukuh, dan
 • bahawa kumpulan berpusatkan komuniti boleh mengatur modal, mengurusnya secara bertanggungjawab, memasangkannya dengan orang yang teratur dan mencipta perubahan yang boleh diukur dalam komuniti.

Bekerja di luar margin kewangan konvensional dan dalam beribu-ribu komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi, CDFI telah mengubah hubungan antara perkhidmatan kewangan dan orang dan komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi.CDFI adalah yang terbaharu-dan dalam persekitaran semasa, mungkin merupakan lelaran yang paling menjanjikan bagi siri strategi intervensi yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi tempatan dan serantau yang tertekan, mengatasi punca kemiskinan yang berstruktur dan sistemik, dan mencipta kekayaan dan peluang untuk golongan yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi. dan komuniti.3Oleh kerana CDFI ialah institusi sektor swasta yang memanfaatkan sumber arus perdana, mereka berada pada kedudukan yang baik untuk berjaya di persimpangan dasar sosial dan sistem kewangan dalam tempoh lima hingga sepuluh tahun akan datang.Tetapi sementara CDFI telah berjaya dengan jelas dalam cara yang jelas, sesetengah orang yang paling melabur dalam kejayaan itu ingin mengetahui sama ada CDFI telah berjaya dalam cara yang kurang jelas tetapi lebih berkekalan. Tahun ini, Capital Xchange telah menerbitkan satu siri empat kertas kerja4oleh pemimpin industri yang bersama-sama merangkumi pandangan ke belakang yang penting dan pandangan ke hadapan yang mencabar pada industri kewangan pembangunan komuniti.

Kertas kerja ini meringkaskan dan menyemak perbincangan Capital Xchange mengenai CDFI. Ia memberikan penilaian tentang di mana kami berada, perkara yang telah kami pelajari dan perkara yang perlu kami lakukan pada tahun-tahun akan datang untuk memenuhi keperluan orang ramai dan pasaran yang kurang mendapat perkhidmatan dalam perubahan dunia modal dan kewangan.II. Industri CDFI Hari IniCDFI ialah institusi kewangan swasta yang beroperasi di luar margin perkhidmatan kewangan konvensional, menghubungkan pelanggan dan pasaran yang tidak konvensional kepada arus perdana ekonomi, dan sebaliknya. Industri CDFI hari ini terdiri daripada bank pembangunan komuniti dan kesatuan kredit pembangunan komuniti (CDFI depositori), dan dana pinjaman pembangunan komuniti dan dana modal teroka pembangunan komuniti (CDFI bukan depositori). CDFI ini membiayai permulaan dan pengembangan perniagaan, perumahan, dan institusi sosial dan budaya, daripada penjagaan kanak-kanak kepada kemudahan seni masyarakat. Kewangan perniagaan terdiri daripada perusahaan mikro hingga perusahaan bersaiz sederhana. Pembiayaan perumahan termasuk sewa tunggal dan berbilang keluarga serta pemilikan rumah. Sesetengah CDFI juga menyediakan kewangan pengguna.

CDFI mengumpul modal daripada institusi (bank, institusi kewangan bukan bank (iaitu, syarikat insurans), kerajaan, institusi agama, yayasan, syarikat bukan kewangan), dan daripada individu. Kira-kira 8,000-10,000 institusi melabur dalam kewangan pembangunan komuniti dalam satu cara atau yang lain.5Kebanyakannya adalah pelabur kecil (kurang daripada 0,000 setahun). Nombor yang lebih kecil-mungkin mengikut susunan 100-labur lebih daripada ,000,000. Di samping itu, kira-kira 25,000 individu melabur, kebanyakannya melalui deposit dalam institusi depositori yang diinsuranskan (bank dan kesatuan kredit).Sumber ini didorong oleh peraturan, misi (atau sosial), dan/atau kebimbangan hasil. Modal kawal selia ialah kumpulan tunggal terbesar, sosial adalah kedua, dan modal dipacu hasil adalah yang terkecil. Hampir semua pembiayaan pembangunan komuniti adalah di bawah pasaran (diselaraskan risiko), dengan subsidi tersirat atau eksplisit membantu menampung kos transaksi tinggi, aktiviti tambahan (seperti latihan peminjam dan pembangunan pasaran), dan/atau bekerja di kawasan bukan hasil. seperti dasar awam dan advokasi.  Modal yang didorong oleh kawal selia kebimbangan termasuk bank dan depositori lain yang diinsuranskan tertakluk kepada Akta Pelaburan Semula Komuniti (CRA); institusi kewangan tidak diinsuranskan yang ingin menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan komuniti secara proaktif untuk tidak menggalakkan pengenaan perlindungan seperti CRA ke atas sektor mereka; dan syarikat lain tertakluk kepada peraturan yang secara langsung atau tidak langsung membawa kepada penglibatan dalam pembangunan komuniti.6

  Misi, atau bermotivasi sosial modal termasuk pelaburan agama, pinjaman dan geran kerajaan, pelaburan individu, pelaburan berkaitan program asas (PRI) dan geran, dan pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial. Forum Pelaburan Sosial, persatuan keahlian profesional pelaburan sosial, baru-baru ini melancarkan kempen 1% dalam Komuniti untuk menggalakkan pelabur yang bermotivasi sosial meletakkan 1 peratus daripada portfolio pelaburan mereka dalam pelaburan komuniti di bawah pasaran.

  Modal bermotivasikan hasil termasuk pasaran modal dan aktiviti jenis pasaran modal. Beberapa bank pembangunan komuniti dan kesatuan kredit pembangunan komuniti menawarkan Sijil Deposit pada atau sangat hampir dengan kadar pasaran. Jika tidak, terdapat sedikit modal kadar pasaran dalam pembangunan komuniti.Pengguna pembiayaan CDFI termasuk perbadanan pembangunan komuniti (CDC); organisasi berasaskan komuniti lain (cth., syarikat bukan untung, organisasi agama dan institusi); kedua-dua pemilik perniagaan kecil untung dan bukan untung atau bakal pemilik; pemilik rumah; penyewa; dan pemaju hartanah.
Institusi kewangan pembangunan komuniti (CDFI) muncul untuk mengisi kekosongan dalam pembiayaan untuk golongan dan masyarakat yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi. Mereka menjadi pengantara antara sumber dan pengguna modal di mana dan apabila pembiayaan langsung sukar atau tidak tersedia. Selalunya, ini berlaku kerana sumber modal mempunyai pengetahuan terhad tentang pasaran pengguna dan/atau kos urus niaga adalah tinggi. Peminjam atau penerima pelaburan yang tidak mematuhi biasanya memerlukan bantuan teknikal yang mungkin terdiri daripada kaunseling kredit kepada perancangan perniagaan. Perkhidmatan ini tidak ekonomik untuk bank. Bagi kebanyakan bank, pengurusan kos transaksi adalah kunci kepada perkongsian mereka dengan CDFI.

Walau bagaimanapun, CDFI adalah lebih daripada sekadar perantara yang mudah. Mereka adalah rakan kongsi nilai tambah kepada kedua-dua pelabur dan peminjam mereka. Mereka membina kapasiti peminjam dan kadangkala seluruh masyarakat. Strategi pembangunan sasaran mereka membantu memajukan pasaran-beberapa sumber modal kini melihat CDFI sebagai pembina pasaran, membangunkan saluran pelanggan. Di samping itu, pembiayaan CDFI sering menutup jurang pembiayaan berstruktur dalam urus niaga, membolehkan institusi kewangan arus perdana mengambil bahagian dalam urus niaga yang sebaliknya tidak akan berlaku. Sebagai contoh, CDFI secara rutin membiayai peringkat pra-pembangunan dan pembangunan pembinaan hartanah untuk menarik institusi konvensional menyediakan pembiayaan tetap. Dalam kes lain, CDFI menundukkan kepentingan mereka untuk membuat tawaran bekerja untuk bank dan pelabur konvensional lain. Dengan cara ini, CDFI menyediakan peningkatan kredit yang menghubungkan sumber modal konvensional kepada pengguna tidak konvensional.

Sebagai organisasi tujuan awam, CDFI membuat janji awam yang jelas dan tersirat untuk menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang positif. CDFI mengira di luar garis bawah untuk menunjukkan kesan kerja mereka, walaupun tidak ada metodologi yang diterima atau digunakan secara meluas untuk ini. Akhirnya, CDFI juga menyokong bagi pihak pelanggan mereka (peminjam dan penerima pelaburan) serta komuniti yang mereka berkhidmat. Ini terdiri daripada menjadikan pelabur lebih responsif, kepada bercakap tentang dasar yang mempengaruhi pasaran mereka.

Industri CDFI yang kita kenali hari ini berkembang daripada penumpuan beberapa faktor sepanjang 40 tahun yang lalu:

 • Perubahan dalam industri perkhidmatan kewangan yang mengurangkan peranan bank, meningkatkan peranan institusi kewangan bukan bank, mengurangkan strategi pengantaraan kewangan tempatan, meningkatkan aliran wang antarabangsa, menekankan pematuhan aset, dan menyebabkan pasaran kewangan yang lebih kecil dan tidak konvensional tercungap-cungap untuk mendapatkan modal.
 • Usaha bermotifkan ideologi dan kewangan untuk mengurangkan peranan kerajaan dalam perkhidmatan sosial dan perubahan sosial, melemahkan perkhidmatan jaringan keselamatan, dan meningkatkan permintaan untuk penyelesaian tambahan kerajaan. Ini akhirnya membawa kepada pendekatan baharu untuk kerajaan sebagai sejenis kapitalis teroka malaikat untuk campur tangan pasaran sektor ketiga, termasuk CDFI.
 • Kepentingan ekonomi yang muncul bagi pangkalan pelanggan demografi yang pelbagai -secara amnya, wanita dan peminjam minoriti, pelabur, penyimpan dan transaktor. Ini adalah sebahagian daripada trend pengarusperdanaan politik dan ekonomi yang lebih luas dan masih tidak lengkap bagi kesaksamaan kaum dan jantina.

CDFI telah mengharungi gelombang keadaan, peluang dan kemahiran ke tahap pengaruh ekonomi yang boleh diukur, terutamanya apabila dilihat melalui kanta tempatan dan bukannya pasaran global. Pengantaraan pasaran kewangan tempatan melalui tahun 1980-an dan kebanyakan tahun 1990-an membuka ceruk pasaran untuk CDFI. Pada masa yang sama, perubahan dasar membantu memenuhi permintaan CDFI untuk modal dengan menggalakkan bank yang bekerja di bawah Akta Pelaburan Semula Komuniti (CRA) untuk melabur dan memberi pinjaman kepada CDFI. Inisiatif 1991 tanpa pembiayaan yang diperjuangkan oleh Presiden George Bush telah dicipta semula sebagai model inisiatif Presiden Bill Clinton pada tahun 1993 yang membawa kepada Dana CDFI, kuasa persekutuan utama dalam pertumbuhan CDFI. Sejurus sebelum penubuhan Dana pada tahun 1994, terdapat separuh daripada jumlah CDFI berbanding hari ini yang menguruskan satu pertiga aset.

Walau bagaimanapun, pertumbuhan, industri CDFI dan sistem kewangan pembangunan komuniti yang lebih luas kekal tidak formal dan tidak teratur7berbanding dengan pasaran modal. Tidak seperti pasaran konvensional, sistem kewangan pembangunan komuniti tidak mempunyai komponen utama seperti:

  Fungsi perbankan pelaburan yang dibangunkan dengan baik untuk menstrukturkan pembiayaan,

  Produk kewangan yang menawarkan pelabur rangkaian penuh produk yang sesuai dengan risiko,

  Kenderaan pelaburan untuk mempelbagaikan risiko,

  Maklumat yang tersedia secara meluas dan mudah diakses tentang prestasi CDFI,

  Sistem penilaian untuk menyediakan maklumat kepada bakal pelabur, dan

  Lapisan broker dan jurujual.

Sistem hari ini hampir keseluruhannya adalah pasaran utama, dengan aktiviti pasaran sekunder yang minimum dan hampir tiada pautan yang berterusan kepada pasaran modal. Industri CDFI tidak mempunyai pematuhan produk8, skala aktiviti dan insentif kewangan yang diperlukan9untuk meneruskan pensekuritian dan aktiviti pasaran sekunder dengan lebih agresif.

III. Siri Capital Xchange

berempat Modal Xchange artikel bergelut dengan isu ini dan menawarkan cadangan tentang cara industri mungkin bertindak balas. Siri ini tidak bertujuan untuk menangkap semua yang telah dipelajari oleh pengamal CDFI selama 25 tahun. Walau bagaimanapun, ia berfungsi dengan baik untuk mengeluarkan empat daripada isu yang lebih penting yang CDFI mesti tangani untuk meneruskan momentum yang dibina selama 25 tahun atau lebih percubaan:

  Apakah peranan yang harus dimainkan oleh CDFI?

  Bagaimanakah CDFI harus dikaitkan dengan sistem dan struktur arus perdana yang lebih besar?

  Adakah inovasi produk kunci kepada kejayaan masa depan industri?, dan

  Adakah jenis atau struktur CDFI penting? Adakah jenis CDFI tertentu lebih penting daripada yang lain pada masa hadapan?

Kertas kerja dalam siri Capital Xchange menghala ke hadapan dalam cara yang berbeza. Kertas kerja bertindih sedikit, kecuali mungkin untuk andaian biasa mereka bahawa industri CDFI boleh mencapai lebih daripada yang sekarang.

Dua soalan asas CDFI telah ditanya secara eksplisit dan tersirat sepanjang 25 tahun yang lalu atau lebih ialah (1) sama ada terdapat jurang pasaran antara perkhidmatan kewangan konvensional dan kerajaan dan, jika ada, (2) sama ada institusi kewangan bukan konvensional boleh mengisi jurang. Jawapan kepada kedua-dua soalan itu nampaknya Ya, dan ia berkembang dan Tidak, pastinya bukan sahaja. Jawapan kedua menimbulkan soalan lain yang sama pentingnya: Jika CDFI tidak boleh melakukan ini sendirian, dengan siapa mereka perlu bekerjasama? Dan apa yang mesti mereka lakukan untuk berubah?

Jeremy Nowak10menjadikan CDFI sebagai perantara sivik dalam ekonomi serantau arus perdana.sebelasBerdasarkan pengalaman CDFI yang dikendalikannya, beliau mencadangkan bahawa CDFI boleh memainkan peranan yang lebih besar dan lebih awam daripada kebanyakan yang dilakukan pada masa ini. Beliau membayangkan peranan CDFI dalam merapatkan jurang sosial, politik dan infrastruktur yang mengekang pertumbuhan ekonomi serantau. (CDFI mempunyai peluang untuk menjadi bahagian penting dalam rangkaian sivik yang menjadi pengantara antara orang berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi. Mereka, sudah tentu, hanya satu sumber untuk rangkaian ini.)12Nowak mencadangkan bahawa CDFI boleh memanfaatkan institusi yang lebih besar, daripada kerajaan ke bank kepada industri swasta.

untuk siapa james masak belayar

Sebagai pengantara kewangan dengan misi pembangunan komuniti, CDFI cenderung untuk beroperasi dalam kedua-dua dunia kekayaan dan kemiskinan serta dunia organisasi besar dan kumpulan kecil. Nowak percaya bahawa CDFI yang beroperasi secara serantau, tetapi mungkin bukan yang beroperasi secara tempatan (iaitu, di kawasan kejiranan terpilih), boleh menjadi perantara sivik yang berkesan. (Kami memerlukan jenis institusi sivik baharu yang boleh memaksimumkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi serantau dan isi rumah berpendapatan rendah.)13Menggunakan sebagai model CDFI yang diketuainya, Dana Pelaburan Semula, beliau membuat kes yang meyakinkan bahawa CDFI boleh memainkan peranan ini serta, jika tidak lebih baik daripada, institusi lain. Beliau mengenal pasti tiga titik fokus untuk pertumbuhan CDFI: kedalaman produk kewangan, pengantaraan maklumat dan perhubungan arus perdana yang diperluaskan.

Nowak membayangkan CDFI sebagai tunjang perubahan struktur dan sistemik yang dianjurkan di sekitar pembasmian kemiskinan dan strategi pertumbuhan ekonomi. Tersirat dalam penglihatan ini ialah Nowak’s so what?. Apakah yang telah dicapai oleh industri CDFI jika terdapat hanya segelintir CDFI yang diposisikan untuk mengambil kesempatan daripada pertumpuan trend sosial, ekonomi dan politik yang beliau huraikan? Hari ini, beberapa CDFI lain mempunyai aset sivik, politik dan kewangan yang diterangkan Nowak, dan, sudah tentu, strategi Dana Pelaburan Semula masih dalam proses. Adakah pengantaraan sivik merupakan strategi yang berkesan untuk kebanyakan CDFI? Atau adakah ia satu penyelesaian idiosinkratik yang berfungsi untuk Dana Pelaburan Semula?

Artikel Kirsten Moy dan Alan Okagaki secara langsung mempersoalkan jumlah pertumbuhan industri CDFI selama 25 tahun. Moy dan Okagaki mendapati industri CDFI dalam kedudukan yang tidak menentu.14Mereka percaya bahawa peralihan seismik dalam persekitaran operasi CDFI memberi mandat bahawa industri CDFI merekayasa semula, kedudukan semula dan alat semulalima belassendiri agar berdaya maju pada abad ke-21. Secara ringkas, Moy dan Okagaki berhujah bahawa CDFI mesti mematuhi sistem pasaran modal konvensional sedia ada untuk memastikan bekalan modal yang mencukupi kepada orang dan masyarakat yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi. Seperti Nowak, mereka menggesa tindakan dan menggalakkan hubungan arus perdana yang diperluaskan. Tidak seperti Nowak, Moy dan Okagaki nampaknya mencadangkan bahawa CDFI harus memainkan peranan yang lebih patuh: Sudah tiba masanya untuk serius untuk menyesuaikan sistem kami ke dalam sistem yang lebih konvensional.

Moy dan Okagaki memberi tumpuan kepada perubahan operasi dan kewangan yang CDFI mesti lakukan untuk menyalurkan sumber besar pasaran modal dan institusi arus perdana ke dalam pembangunan komuniti. Mereka menerangkan bagaimana perubahan makroekonomi dan mikroekonomi sejak 20 hingga 30 tahun lalu telah mengubah secara asasnya persekitaran operasi untuk pembangunan komuniti. (Walaupun CDFI pada tahun 1970-an telah disesuaikan dengan baik pada zaman mereka, peralihan dasar dan penstrukturan semula industri kewangan seterusnya telah menjejaskan asas konsep awal mereka.)16Ringkasnya, mereka berpendapat bahawa CDFI mesti menyelaraskan diri mereka lebih rapat dengan institusi pasaran modal (iaitu, kecanggihan teknikal dan kecekapan skala) dan dengan keperluan pasaran modal (iaitu, volum dan penyeragaman). Oleh itu, kami percaya isu asas untuk CDFI bukan hanya pertumbuhan? tetapi juga mempertingkatkan keupayaan teras, niche dan kedudukan berbanding pasaran modal konvensional, mereka mencadangkan.17

Mereka betul dalam teori. Perkhidmatan kewangan dan dasar sosial telah melalui beberapa siri perubahan kuantum sepanjang 25 tahun yang lalu. Dan CDFI berada dalam kedudukan yang tidak menentu. Kebanyakan pengamal akan berpendapat bahawa mereka sepatutnya begitu, walaupun mungkin tidak seperti yang digambarkan oleh Moy dan Okagaki. CDFI menjalani kehidupan di hadapan-mereka berusaha untuk sentiasa berada di kelebihan utama, tetapi Moy dan Okagaki mencirikan mereka di kelebihan yang ketinggalan. Sesetengah-mungkin terlalu banyak-CDFI berada dalam kedudukan tidak menentu kerana genangan, terlalu berhati-hati, analisis pasaran yang lemah, pemikiran strategik yang lemah dan model ekonomi yang sukar untuk dikekalkan. Industri ini masih matang-50 peratus atau lebih daripada CDFI yang bekerja hari ini telah wujud kurang daripada satu dekad. Walau bagaimanapun, secara umum, industri CDFI tidak pernah lebih kukuh dalam permodalan, prestasi portfolio, persepsi awam, perhubungan kerajaan dan kedudukan berbanding kewangan konvensional. Bagi kebanyakan sektor swasta dan kerajaan, CDFI mewakili kelebihan utama dalam pembiayaan untuk golongan dan masyarakat yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi.

Isu yang dibangkitkan oleh Moy dan Okagaki adalah penting; industri CDFI telah berdebat dan bergelut dengan mereka sekurang-kurangnya sedekad yang lalu. Tesis asas mereka bergema dengan semua orang yang cuba membina infrastruktur yang mampu menyokong industri CDFI yang berkembang, seperti yang dilakukan oleh organisasi saya. (Satu perkara utama yang dibuat oleh Moy dan Okagaki ialah kehadiran infrastruktur adalah bukti penggunaan dan penerimaan sistem secara meluas, dan industri CDFI kekurangan komponen infrastruktur utama.) Andaian mereka bahawa cara ini mesti berlaku adalah untuk CDFI menghayati dan menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran modal tidak sesuai dengan kebanyakan pengamal CDFI, walau bagaimanapun.

Terdapat ketegangan struktur dan kekal antara ciri tidak akur, idiosinkratik, intensif buruh dalam pembiayaan pembangunan masyarakat-di satu pihak-dan kecekapan serta skala operasi pasaran modal-di pihak yang lain. Saya harap saya mempunyai nikel untuk setiap kali seseorang dari Wall Street memberitahu saya bahawa mereka boleh membawa berbilion-bilion dolar kepada industri CDFI jika hanya kami akan menawarkan produk cair, kadar pasaran dan seseorang daripada industri CDFI memberitahu saya bahawa pelabur Wall Street akan melabur dalam instrumen yang tidak cair dan di bawah pasaran jika kita hanya memasarkan impak sosial kita dengan lebih baik.

Ia mungkin kelihatan luar biasa bahawa CDFI telah berjaya sama seperti mereka dalam menarik sejumlah besar pembiayaan baru dan murah untuk pembangunan komuniti. Sampel CDFI Modal Komuniti Nasional, sebagai contoh, meningkat sebanyak kira-kira 0 juta dalam aset pada TK2000 sambil mengekalkan kos modal rendah-hanya 2.1 peratus (iaitu masih sangat rendah pada tahun 2000, walaupun nampaknya tidak begitu rendah hari ini).

Bagi kebanyakan CDFI, mengubah tingkah laku pemegang kekayaan adalah penting kepada tujuan mereka. Mereka adalah peguam bela untuk peminjam dan penerima pelaburan mereka. Jika CDFI melihat diri mereka hanya sebagai menyampaikan produk kewangan konvensional kepada orang yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi dan pasaran baharu-dengan kata lain, jika mereka hanya melihat akses kepada masalah modal-mereka akan menerima premis Moy dan Okagaki. Kerana pengalaman mereka memberitahu mereka bahawa masalahnya lebih kompleks-melibatkan kekangan kapasiti, had kadar dan terma, dan kadangkala berat sebelah dan salah faham-mereka melihat diri mereka sebagai aktivis serta saluran kewangan.

Moy dan Okagaki sedang bergelut dengan masalah yang saling berkait antara skala vs. keperluan pelanggan individu, komoditi lwn. penyesuaian dan penawaran lwn. permintaan. Ia adalah cabaran pengantaraan, dan CDFI tanpa ragu-ragu dikekang oleh penentangan mereka terhadap pematuhan pasaran modal. Sama sahaja, leverage CDFI diperoleh daripada penjajaran CDFI dengan keperluan komuniti dan bukannya permintaan pasaran modal.

Artikel Nancy Andrews memfokuskan pada bagaimana inovasi produk untuk memenuhi keperluan pasaran yang unik adalah kunci untuk meningkatkan leverage dan impak pasaran CDFI. Nowak dan Moy-Okagaki membangkitkan isu itu; Andrews menanganinya. Contoh terperinci beliau mengenai ekuiti dengan sentuhan menyerlahkan beberapa isu penting kepada masa depan industri CDFI.

Andrews menawarkan pandangan tentang cara CDFI menyesuaikan produk pembiayaannya untuk memenuhi keperluan komuniti dan, dalam proses itu, menyampaikan sebab pandangan CDFI bercanggah dengan cadangan Moy. Dia menerangkan bagaimana CDFInya, Dana Perumahan Berpendapatan Rendah (LIHF), menyelesaikan keperluan peminjam untuk modal seperti ekuiti (bertoleransi risiko dan pesakit). Peminjam, Rubicon, adalah Richmond,
CA, perniagaan bukan untung yang menyediakan barangan bakar mewah di seluruh negara sambil menggaji dan melatih golongan gelandangan terutamanya. Rubicon membina kemahiran dan aset pekerjanya. Kos operasinya yang tinggi menghakis margin keuntungan, bagaimanapun, menyebabkan ia sentiasa kekurangan wang tunai.

LIHF akhirnya memberikan apa yang Andrews panggil ekuiti dengan kelainan dengan menyediakan pinjaman modal kerja tidak bercagar selama tiga tahun pada kadar yang munasabah dengan pengawasan yang minimum. Walaupun produk ini memenuhi keperluan peminjam ini, Andrews menegaskan bahawa, Bidang kewangan pembangunan komuniti belum lagi mencipta semua instrumen kewangan yang diperlukan untuk menyokong banyak jurang modal dalam bidang tersebut.18Kertas kerja beliau adalah contoh yang baik dan seruan untuk inovasi produk.

Andrews menarik perhatian kepada beberapa isu utama:

 • Pertama, walaupun tiga tahun adalah baik, jangka panjang adalah lebih baik. Andrews menyatakan bahawa LIHF telah melakukan pinjaman modal kerja 10 tahun. Ketegangan, sudah tentu, adalah bahawa kebanyakan pelabur (tentunya pelabur konvensional) mahukan pelaburan cair dengan hasil terlaras risiko-pulangan yang lebih tinggi untuk risiko yang lebih tinggi. CDFI cenderung menawarkan peluang pelaburan tidak cair dengan hasil di bawah pasaran.
 • Kedua, urus niaga CDFI memerlukan inovasi. Tidak semua tawaran adalah idiosinkratik, tetapi kebanyakannya begitu. Penyeragaman dan pematuhan sukar difahami.
 • Ketiga, Andrews mencadangkan, dalam semangat kewangan CDFI, bahawa LIHF boleh menjadikan pinjaman itu mampu milik kerana misinya membolehkannya mengambil sedikit pulangan dalam impak sosial dan bukannya hasil kewangan. Namun, dia mengakui, tiada kaedah yang diterima umum untuk menilai atau menerangkan kesan.

Artikel terbaru, oleh Charles Tansey, membuat kes yang menarik untuk mengembangkan kapasiti kesatuan kredit pembangunan komuniti (CDCU) untuk mengisi jurang pasaran pada kedua-dua bahagian aset dan liabiliti kunci kira-kira. Tansey memberikan pandangan yang mendalam tentang janji dan masalah CDCU. Beliau menerangkan satu siri langkah yang boleh membantu CDCU berkembang.

Tansey melihat potensi besar dalam kesatuan kredit pembangunan komuniti (CDCU), tetapi kertas kerjanya menyampaikan bahagian kekecewaan yang sama (Jadi apa?) dan janji (Apa yang seterusnya?). Bagi kebanyakan peminat CDFI, CDCU nampaknya merupakan satu bentuk institusi kewangan pembangunan komuniti yang tulen dari segi konsep. Mereka menyediakan perkhidmatan pembiayaan, simpanan dan semakan kepada orang yang mungkin tidak boleh mendapatkannya di tempat lain, serta perkhidmatan kewangan talian hayat (seperti pengambilan deposit, pembayaran bil, dsb.). CDCU juga merupakan koperasi milik ahli dan oleh itu mewakili komitmen struktur kepada modal sosial.

Dengan lebih daripada 500 kesatuan kredit berpendapatan rendah dan ribuan kesatuan kredit konvensional dalam perniagaan, CDCU juga nampaknya menyediakan mekanisme yang menjanjikan untuk jenis volum dan skala produk pematuhan yang boleh dikaitkan dengan pasaran modal, seperti yang digalakkan oleh Moy dan Okagaki.

Jadi mengapa, Tansey bertanya, tidakkah CDCU meninggalkan jejak yang lebih besar pada landskap perkhidmatan kewangan pembangunan komuniti? Dan mengapa industri CDFI tidak melakukan lebih banyak untuk membina kapasiti CDCU sedia ada dan menambah bilangan yang baharu? (CDCU mungkin model terbaik yang boleh ditiru untuk menyediakan perkhidmatan modal dan kewangan mampu milik di kawasan berpendapatan rendah dan berpendapatan sangat rendah. Mengapa tidak boleh ada lebih daripada mereka?)19Beliau menawarkan pelbagai alasan-terlalu banyak, sebenarnya, untuk membuat kesimpulan, walaupun beliau membayangkan paling kuat tentang ekonomi CDCU (terutamanya, kesukaran kebanyakan CDCU membayar gaji yang menjadikan pekerjaan mampan).

Banyak CDCU memainkan peranan penting dalam pasaran tempatan mereka, peranan yang tidak cuba diisi oleh institusi lain. Namun kos kejayaan selalunya adalah kesukaran. Struktur, budaya dan ekonomi koperasi ini menjadikan mereka berdikari tetapi juga menjadikannya sukar untuk dikekalkan dan berkembang. Seperti kebanyakan CDFI lain, CDCU nampaknya mengalami masalah ekonomi widget-mereka kehilangan hanya satu sen bagi setiap widget tetapi menambah jumlahnya. Oleh kerana struktur undang-undang mereka, mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan dana daripada yayasan, strategi yang mengekalkan pertumbuhan dan pengembangan banyak jenis CDFI lain. Akhir sekali, CDCU sangat bergantung pada ekuiti keringat daripada keahlian, dan itu sukar untuk dikekalkan dalam tugas yang sangat sukar untuk menjalankan kesatuan kredit.

CDCUs, dan Tansey, mencadangkan jawapan kepada beberapa soalan yang dibangkitkan oleh siri Capital Xchange. Jelas sekali, CDCU menunjukkan bahawa komuniti tanpa akses kepada pembiayaan konvensional boleh mengatur sumber kewangan mereka sendiri. CDCU juga menyediakan bukti bahawa terdapat jurang pasaran yang ketara antara komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi dan industri perkhidmatan kewangan konvensional. Satu lawatan ke CDCU di kawasan luar bandar tenggara atau barat daya membuktikan perkara itu.

Di samping itu, CDCU mencadangkan bahawa perbezaan CDFI sahaja kadangkala berjumlah hanya untuk menghalang penurunan selanjutnya. Di kawasan di mana CDCU beroperasi secara berasingan, tanpa rakan kongsi kewangan atau pesaing arus perdana, mereka selalunya tidak boleh berbuat apa-apa selain daripada menyediakan langkah pertama ke atas tangga pertumbuhan ekonomi dan peluang yang hilang daripada anak tangganya yang lain. Sama ada CDCU boleh dipersalahkan untuk itu adalah persoalan terbuka. CDCU sering wujud kerana tiada infrastruktur kewangan lain; namun beberapa CDCU dan CDFI lain telah berjaya merangsang dan menjana pertumbuhan yang menarik rakan kongsi dan pesaing.

CDCU menyediakan beberapa produk dan perkhidmatan yang tidak boleh ditukar ganti. Untuk bertindak balas kepada banyak cabaran kewangan pembangunan komuniti, CDCU tidak mempunyai kedudukan yang baik dan tidak dilengkapi. Kebanyakan CDCU menghadapi kesukaran menyediakan pembiayaan ekuiti, contohnya, dan pembiayaan projek berskala besar. Dan CDCU dari segi sejarah tidak bekerjasama dengan bank dan institusi kewangan arus perdana yang lain, sebahagiannya kerana ramai jurubank melihat kesatuan kredit sebagai persaingan. Terdapat pengecualian yang mengagumkan untuk semua sebab ini, walau bagaimanapun, seperti Alternatives Federal Credit Union di Ithaca, NY, Self-Help Credit Union di Durham, NC dan Santa Cruz Community Credit Union di California.

Empat artikel ini telah mengambil kira industri CDFI dan menawarkan pandangan tentang cara ia mungkin mencari nichenya dalam pasaran yang berubah-ubah. Jadi apa yang kita pelajari daripada masa lalu kita yang boleh membantu kita membentuk masa depan yang berjaya?

IV. Pengajaran Dari 25 Tahun Pengalaman CDFI

Sebilangan kecil, jika ada, pengamal CDFI pernah menganggap kerja mereka sebagai percubaan. Mereka mungkin menyangka bahawa mereka mengambil jenis penganjuran komuniti baharu, mereka mungkin telah berusaha untuk membuktikan bank salah, atau mereka mungkin hanya menerima pada nilai muka bahawa orang dan komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi memerlukan sesuatu yang tidak dapat mereka perolehi di tempat lain. Walau bagaimanapun, secara bersama-sama, CDFI telah membentuk satu percubaan, dan menjelang akhir 1990-an, semakin ramai pemimpin industri CDFI mula menyedari bahawa kami sebenarnya telah mempelajari beberapa pelajaran penting.

Pelajaran yang menyeluruh ialah sistem kewangan pembangunan komuniti yang berkesan mesti berfungsi di luar margin sistem kewangan konvensional, sambil sentiasa berusaha untuk menjana perubahan dalam idea dan amalan arus perdana. Ini bercakap tentang peranan dan kedudukan.

Dari hanya di luar margin, kewangan pembangunan menghubungkan orang dan komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi kepada arus perdana ekonomi, dan sebaliknya. Untuk berjaya daripada margin, kewangan pembangunan komuniti mesti mempunyai sumber dan kuasa yang besar namun kekal lincah, kerana margin sentiasa berubah. Kewangan pembangunan komuniti bertujuan untuk mengubah idea konvensional tentang risiko, memerlukan perkongsian inovatif dengan institusi arus perdana, dan berusaha untuk mempengaruhi tingkah laku pemegang kekayaan institusi dan individu. Untuk melakukan perkara-perkara ini, sistem kewangan pembangunan komuniti mestilah sama-sama mudah dalam kedua-dua pasaran arus perdana kekayaan dan dunia yang lebih ramai penduduk dan masyarakat yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi.

Pada penghujung 1990-an, bank bergerak ke hiliran dalam pasaran kredit apabila ledakan ekonomi A.S. yang berterusan mengakibatkan tahap ketepuan pasaran kredit utama yang tinggi. Akhirnya, bank mendapati diri mereka bersaing untuk perjanjian dengan CDFI yang telah mereka bantu untuk membiayai (memodalkan) atau membiayai (menyediakan geran). Ini mencetuskan perlawanan tolak-menolak antara bank dan CDFI, dengan masing-masing bertegas bahawa yang lain keluar dari pasaran masing-masing.

CDFI mempunyai sedikit pilihan selain mengisytiharkan kemenangan dan meneruskan. Kemenangannya ialah pembiayaan CDFI dalam pasaran tidak konvensional telah membantu meyakinkan bank dan pemberi pinjaman konvensional lain bahawa persepsi mereka terhadap risiko adalah salah, dan pembiayaan pembangunan komuniti boleh menguntungkan dan berhemat. Bergerak terus bermakna mengenal pasti pasaran sasaran baharu di luar margin bank. Pelarasan ini mengambil masa kurang dari setahun dan mendorong CDFI untuk mencari dan membangunkan pasaran baharu, seperti kemudahan penjagaan kanak-kanak, sekolah piagam dan sektor perniagaan yang sedang pesat membangun.

CDFI perlu memahami bahawa mereka tidak boleh dan tidak akan menggantikan atau bersaing dengan institusi kewangan konvensional, yang akan sentiasa mempunyai lebih banyak sumber. Mereka juga tidak boleh menggantikan pembiayaan kerajaan. Kerajaan akan sentiasa mempunyai sumber yang lebih baik (iaitu, geran), dan lebih banyak lagi.

CDFI boleh memanfaatkan perubahan sistemik dengan mempengaruhi tingkah laku institusi yang lebih besar, lebih arus perdana. Inilah idea di sebalik pengantaraan sivik Nowak, dan ia berkaitan dengan usaha Moy dan Okagaki untuk menggunakan pasaran modal dengan lebih baik. CDFI memanfaatkan perubahan dalam tiga cara:

 • Dengan menunjukkan melalui pembiayaan mereka bahawa kebijaksanaan konvensional adalah salah (iaitu, pembiayaan wanita dan pemilik rumah minoriti dan pemilik perniagaan bukan sahaja mungkin tetapi menguntungkan, dan kaum dan jantina bukan penunjuk prestasi kewangan yang boleh dipercayai).
 • Dengan memperjuangkan isu dasar-terutamanya yang melibatkan perkhidmatan kewangan-di peringkat tempatan, wilayah, negeri dan nasional. Dalam sesetengah keadaan, terutamanya yang melibatkan perkhidmatan kewangan, CDFI adalah penyokong yang berkesan kerana mereka adalah pengamal yang cekap. Sebagai contoh, Self-Help, CDFI dengan kesatuan kredit dan dana pinjaman, telah mengetuai kepimpinan advokasi nasional menentang pinjaman pemangsa.
 • Dengan menganjurkan gabungan sivik sekitar strategi pembasmian kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Dana Pelaburan Semula.

Pelajaran kedua adalah bahawa kewangan pembangunan komuniti tidak terlalu menumpukan pada inovasi produk dan strategi baharu tetapi pada menyesuaikan produk dan strategi konvensional kepada pasaran yang tidak konvensional atau tidak mematuhi. Hampir semua inovasi utama dalam kewangan pembangunan komuniti di A.S. sebenarnya, riak yang terhasil daripada perubahan awal dalam sistem yang lebih konvensional. Kewangan pembangunan komuniti adalah terutamanya strategi penyampaian.

Pinjaman pembangunan komuniti berkembang daripada kesedaran bahawa ledakan kredit pada tahun 1960-an tidak mencapai banyak komuniti kerana amalan bank yang dikenali sebagai redlining. Bank benar-benar menarik garis merah pada peta di sekitar kawasan kejiranan yang mereka fikir memberikan risiko yang tidak boleh diterima. Akta Pelaburan Semula Komuniti 1977 (CRA)dua puluhadalah tindak balas kerajaan persekutuan terhadap amalan ini. Tanpa ketersediaan kredit yang meluas, diskriminasi itu akan menjadi lebih sukar untuk dikenal pasti dan diperbetulkan. Begitu juga, kewangan perumahan sebagai strategi pembangunan komuniti bermula pada akhir 1960-an, menggemakan ledakan pemilikan rumah untuk keluarga arus perdana melalui 50-an dan 60-an. Kewangan perniagaan sebagai strategi pembangunan komuniti berkembang pada awal hingga pertengahan 1990-an, lebih sedekad selepas ledakan isu kertas pengguna, bon sampah dan teknik pembiayaan perniagaan kreatif lain melanda ekonomi arus perdana. Malah pembiayaan modal teroka pembangunan komuniti, yang berkembang pada akhir 1990-an, sebahagian besarnya adalah gema pertumbuhan agresif pembiayaan modal teroka konvensional dalam sektor teknologi tinggi dan lain-lain.

Kertas kerja Andrews menunjukkan bahawa inovasi yang berkesan boleh datang daripada penyesuaian. Sesungguhnya, ekuiti LIHF dengan kelainan memanfaatkan produk konvensional (pinjaman modal kerja jangka panjang) yang sebelum ini digunakan oleh CDFI untuk membiayai perniagaan untung.

Pelajaran ketiga ialah CDFI bukan dan mestilah bukan institusi pasang siap; ia adalah respons tersuai kepada keadaan pasaran yang berbeza dan unik. Apabila kakitangan Presiden Clinton menetapkan pada tahun 1993 untuk mereka bentuk program persekutuan untuk menyokong CDFI, pelajaran pertama mereka ialah jenis CDFI yang pelbagai wujud untuk memenuhi keadaan pasaran tempatan. Pendekatan kerajaan tradisional untuk mencipta model dan mereplikasinya tidak akan berfungsi.

Kejayaan Dana CDFI berkait langsung dengan pemahaman ini. Cabaran ini adalah untuk mengenal pasti sifat dan amalan biasa tanpa menjejaskan kualiti dan aktiviti yang tersendiri.dua puluh satu

CDFI harus sekali lagi melihat dan meminjam daripada perkhidmatan kewangan konvensional untuk menjangkakan bagaimana struktur institusi mereka dapat melaksanakan misi mereka dengan sebaiknya pada masa hadapan. Terdapat sebab industri perbankan tidak kelihatan dan berfungsi seperti 25 tahun dahulu. Perubahan makroekonomi yang dikenal pasti oleh Moy dan Okagaki telah mendorong bank daripada perbankan seperti dahulu. Dua puluh lima tahun yang lalu, deposit dan pinjaman portfolio merupakan aktiviti penganjuran bagi kebanyakan bank. Hari ini, perkhidmatan berasaskan yuran adalah. Bank dan syarikat perkhidmatan kewangan bukan bank (bermula daripada pengurus pelaburan kepada syarikat insurans kepada dana pencen) sedang bertumpu dengan pantas. Undang-undang pemodenan kewangan 1999 adalah reaksi terhadap perubahan yang telah berlaku. Revolusi yang dijanjikan telah pun berlaku.

Ini menunjukkan bahawa CDFI depositori yang diinsuranskan mungkin tidak begitu menarik seperti yang kelihatan. Sama seperti juruwang cek telah menggantikan bank dan kesatuan kredit dalam banyak komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi, pusat perkhidmatan kewangan pembangunan komuniti mungkin akan menyediakan portal kejiranan kepada perkhidmatan kewangan tidak lama lagi. Pusat-pusat ini boleh menawarkan produk daripada berbilang pembekal (iaitu, CDCU, bank pembangunan komuniti dan bank konvensional dari segi simpanan, dan semua di atas serta dana pinjaman pembangunan komuniti dan dana usaha niaga pembangunan komuniti dari segi pembiayaan). Bayangkan quicken.com di hadapan kedai. (Sememangnya, perkhidmatan kewangan pembangunan komuniti mungkin boleh dilakukan melalui Internet, jika akses Internet tersedia secara meluas melalui institusi komuniti seperti perpustakaan.)

Institusi depositori mempunyai kelebihan yang ketara dalam hal meminjam modal, sudah tentu. Walau bagaimanapun, dalam pasaran modal, bank telah kehilangan bahagian pasaran kepada dana bersama, pelan pencen dan kenderaan pelaburan lain. CDFI bukan penyimpanan sudahpun mengumpul jumlah yang besar tanpa deposit, tetapi untuk meneruskan pertumbuhan aset agresif mereka, mereka perlu meneroka pasaran pelabur baharu menggunakan kenderaan pelaburan baharu yang inovatif. Cabarannya ialah mencapai pelabur berorientasikan pasaran modal dengan instrumen seperti pasaran modal yang kekurangan kecairan dan hasil pasaran modal. Ia tidak akan mudah, tetapi ia boleh dilakukan.

Pelajaran keempat adalah bahawa bekalan modal pembangunan masyarakat sering menjana permintaannya sendiri dan oleh itu CDFI mesti membekalkan aliran modal yang besar dan bercita-cita tinggi kepada pasaran yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi. Kekurangan modal dalam sejarah di kawasan kejiranan ini mungkin mencerminkan sifat tertekan kebanyakan ekonomi yang kurang bernasib baik atau jangkaan orang dan komuniti yang lebih rendah yang telah diketepikan secara sistematik daripada arus perdana kewangan, atau kedua-duanya.

Pembangunan komuniti yang dipacu modal nampaknya mempunyai beberapa ciri unik. Ia berdisiplin, mampan, tangkas, dan fokus. Ini tidak selalunya benar, sudah tentu, kerana sesetengah CDFI tidak diurus dengan baik. Tetapi organisasi yang didorong modal mesti mengimbangi akauntabiliti pelabur dan komuniti, beroperasi secara meluas daripada kedua-duanya, dan mengurus sumber yang terhad secara bertanggungjawab.

Sifat modal juga penting. Pembangunan komuniti memerlukan jangka masa yang paling lama dan modal kos serendah mungkin. Berdasarkan rangkaian CDFI Modal Komuniti Negara, tempoh modal yang dipinjam meningkat lebih lama dan kosnya menurun secara berterusan sepanjang dekad yang lalu. Pada akhir tahun fiskal 2000, sebagai contoh, tempoh purata modal yang dipinjam ialah 115 bulan (lebih daripada 9-1/2 tahun) dan kos purata wajaran modal ialah 2.1 peratus.22Di sinilah CDFI dan Wall Street tersandung dan jatuh apabila mereka cuba menari bersama.

Pelajaran kelima ialah modal kewangan memacu kewangan pembangunan komuniti di A.S. hanya apabila ia digabungkan dengan modal insan dan intelek. Tiada jumlah aliran modal sahaja boleh membuat perbezaan positif yang berterusan dalam pasaran bermasalah dan ekonomi tempatan. Malah, aliran besar tanpa perkhidmatan pembangunan bersasar yang sepadan untuk membina kapasiti peminjam dan pengurusan strategik untuk memastikan CDFI berada di landasan yang betul telah menghasilkan keputusan negatif secara konsisten dalam pasaran ini. Anehnya, mungkin wang sahaja tidak akan mengurangkan kemiskinan; wang ditambah kepakaran mungkin. Nasib baik, modal menarik bakat.

Perkhidmatan pembangunan adalah mahal. Nisbah kecekapan CDFI (kos untuk menyediakan pembiayaan) tidak dapat bersaing dengan pemberi pinjaman konvensional dan pelabur ekuiti, sebahagiannya kerana kos urus niaga mereka sangat tinggi. Fakta ini mendorong keperluan untuk subsidi (kedua-duanya sebagai modal di bawah pasaran dan sebagai geran). Ia adalah penghalang untuk merapatkan penjajaran CDFI dengan pasaran konvensional.

Pelajaran keenam ialah kewangan pembangunan komuniti di A.S. pada asasnya adalah campur tangan pembasmian kemiskinan, dengan matlamat bermula daripada penciptaan kekayaan kepada pemulihan sivik kepada kestabilan sosial. Sama ada matlamatnya adalah untuk meningkatkan akses kepada kredit, menggalakkan penjimatan, mencipta pekerjaan, memupuk komuniti yang sihat, atau sesuatu yang lain, kewangan pembangunan komuniti berusaha untuk menentang corak dan tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang menjadikan dan mengekalkan orang miskin.

Industri CDFI semakin canggih, tetapi idea asasnya tetap sama-untuk menyediakan modal kepada orang yang secara sistemik dikecualikan daripada pembiayaan arus perdana supaya mereka boleh meningkatkan kedudukan ekonomi mereka dan, mungkin juga, mengukuhkan komuniti mereka. Orang dikecualikan atas pelbagai sebab-paling kerap kaum atau jantina; kadangkala bahasa atau kekurangan pendidikan formal; ada kalanya kerana institusi konvensional terlepas pandang.

Seperti yang ditunjukkan oleh Andrews, walau bagaimanapun, tiada metodologi yang berkesan atau diterima untuk menilai sama ada CDFI mempunyai kesan yang diharapkan. Dalam industri, terdapat pengiktirafan yang semakin meningkat bahawa sokongan kewangan masa depan untuk CDFI akan bergantung pada keupayaan industri untuk menyatakan dengan tepat kesan yang CDFI perjuangkan dan sejauh mana mereka mencapai matlamat mereka. Dengan dorongan dan sokongan daripada pelabur industri utama, beberapa CDFI seperti Coastal Enterprises di Maine dan Enterprise Corporation of the Delta di Jackson, MS, telah melakukan analisis kesan membujur yang mencadangkan kesan positif. Walau bagaimanapun, semua orang yang terlibat bersetuju bahawa kajian yang besar dan membujur terlalu rumit untuk memenuhi keperluan.

Modal Komuniti Negara sedang menyesuaikan model yang digunakan oleh pemberi pinjaman perusahaan mikro di negara membangun untuk mengesan dan menambah baik impak. Dipanggil Penilaian Impak Berasaskan Pengamal (PIA), metodologi ini cuba mengukur maklumat kualitatif yang diberikan oleh peminjam dan penerima pelaburan CDFI untuk mengukur arah aliran impak. Sebagai contoh, perniagaan pembiayaan CDFI untuk mencipta pekerjaan bergaji sara hidup mungkin bertanya kepada perniagaan setiap bulan sama ada pampasan pekerjanya lebih tinggi, lebih rendah atau sama seperti bulan sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan impak, bukan membuktikannya. Yang lain juga sedang mengusahakan model penilaian impak.

Pelajaran ketujuh ialah kewangan pembangunan komuniti memerlukan suara advokasi yang bercakap tentang dan daripada pengalaman yang diperoleh bekerja dengan berkesan dalam pasaran yang tidak konvensional. Akhirnya, kewangan pembangunan komuniti hanyalah satu cara untuk mencapai matlamat, dan ia tidak beroperasi secara berasingan daripada sistem yang lebih besar. Seperti yang ditegaskan oleh Bruce Katz dari The Brookings Institution, perbelanjaan persekutuan untuk pengangkutan mempunyai pengaruh yang lebih mendalam terhadap pola kemiskinan daripada semua pembiayaan pembangunan komuniti yang pernah dijalankan di A.S. Bidang kewangan pembangunan komuniti tidak mampu mengabaikan fakta ini. Di samping itu, amalan pemberian pinjaman pemangsa sesetengah institusi kewangan boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan kepada orang dan komuniti yang kurang bernasib baik daripada yang boleh dilakukan oleh kewangan pembangunan masyarakat. Oleh kerana pengamal kewangan pembangunan komuniti bekerja di kebanyakan pasaran yang sama seperti pemberi pinjaman pemangsa, mereka adalah penyokong yang berkesan untuk pemberian pinjaman yang bertanggungjawab.

Bidang kewangan pembangunan komuniti tidak mampu mengehadkan fokus dasarnya hanya untuk mencipta dan mengakses sumber modal kerajaan. Ia mesti mencari jalan untuk memanfaatkan pengalaman dan kredibilitinya untuk mengubah dasar yang menjadikan orang kaya kaya dan orang miskin miskin. Ini terdiri daripada dasar perkhidmatan kewangan seperti CRA kepada dasar cukai kepada pembaharuan pendidikan.

Di samping itu, institusi kewangan pembangunan komuniti dan pemain lain dalam bidang itu mesti mengiktiraf potensi politik kerja mereka. CDFI boleh bercakap dan mengatur bukan sahaja peminjamnya, tetapi juga pelaburnya, pegawai pilihan raya tempatan yang terlibat dalam pembangunan komuniti, pekerja yang mendapat manfaat daripada pembiayaan mereka, dan orang dalam komuniti yang mendapat manfaat daripada kerja CDFI. Ia adalah bulatan pengaruh yang luas dan kuat yang kurang digunakan oleh bidang itu hari ini.

Konsep pengantaraan sivik Nowak adalah satu cara untuk mendekati advokasi, tetapi ia tidak menggantikannya. Strategi sivik mungkin mempunyai komponen advokasi, atau politik, tetapi advokasi CDFI perlu melangkaui kepentingan terdekat kepada dasar yang lebih luas yang membentuk pasaran dengan cara yang mendalam.23

Akhirnya, pelajaran kelapan adakah prestasi itu penting. Sumber untuk pembangunan komuniti adalah terhad dan kecil jika dibandingkan dengan saiz masalah. Setiap orang yang terlibat dalam kewangan pembangunan komuniti harus memahami bahawa prestasi yang buruk bukanlah satu pilihan. Pada masa yang sama, kerana bidang itu mesti bekerjasama dengan kedua-dua institusi konvensional (perkhidmatan kewangan dan kerajaan) dan orang dan masyarakat yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi, ia mesti boleh dipercayai dalam kedua-duanya. CDFI yang berkesan dan organisasi pembangunan komuniti lain tidak mempunyai pilihan selain memenuhi jangkaan yang tinggi dalam persekitaran operasi yang berbeza secara meluas ini.

Rekod prestasi yang ditunjukkan membuka pintu. Bidang CDFI yang tidak diketahui dapat membentuk Dana CDFI persekutuan mengikut citarasanya kerana ia merupakan penyokong yang boleh dipercayai yang boleh menunjukkan kejayaan sebenar dan bercakap secara jujur ​​tentang batasan dan kelemahannya. CDFI bergantung pada rekod prestasi mereka untuk membantu bakal pelabur bukan kerajaan membuat keputusan untuk melabur. Adalah penting kepada semua pelabur bahawa kita boleh bercakap tentang kadar lalai dan kenakalan yang rendah ditambah dengan kadar penggunaan modal yang tinggi.

V. Lima hingga Sepuluh Tahun Akan Datang

Paling penting, prestasi yang baik penting kepada pelanggan. Orang dan komuniti yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi mempunyai hak untuk mengharapkan perkhidmatan dan produk berkualiti tinggi daripada semua organisasi yang ingin berkhidmat kepada mereka, termasuk organisasi kewangan pembangunan komuniti.

Industri CDFI bersedia untuk pertumbuhan dan impak yang ketara. Pertumbuhan itu memerlukan hubungan strategik baharu (peranan CDFI dan kedudukan pasaran), inovasi dan kecanggihan produk, pertumbuhan institusi dan infrastruktur.

Lima atau sepuluh tahun akan datang akan menjadi lebih sukar, lebih kompleks, dan berkemungkinan lebih menyakitkan daripada dekad yang lalu, jika bukan 25 tahun yang lalu. CDFI menghadapi beberapa cabaran yang sukar:

 • Menguruskan melalui pergolakan ekonomi selepas hampir sedekad pelayaran lancar;
 • Menyesuaikan produk dengan pasaran dan keadaan pasaran yang berkembang pesat;
 • Memikirkan semula sistem penyampaian perkhidmatan modal dan pembangunannya sebagai tindak balas kepada jenis anjakan seismik yang digambarkan oleh Moy dan Okagaki;
 • Mentakrifkan hubungan produktif dengan institusi arus perdana, terutamanya bank, syarikat perkhidmatan kewangan lain dan kerajaan (persekutuan, negeri dan perbandaran); dan
 • Mewajarkan kewujudan berterusan mereka dengan mendokumentasikan, menyatakan dan menyampaikan kesan yang mereka alami.

Baru-baru ini lima tahun yang lalu, ramai-jika tidak kebanyakan-orang yang bekerja di CDFI beranggapan bahawa institusi mereka akhirnya akan bekerja sendiri daripada perniagaan, untuk digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku. Andaian itu telah hilang, walau bagaimanapun, kerana pemimpin industri telah menunjukkan potensi CDFI memainkan peranan yang berkekalan dalam usaha pembasmian kemiskinan dan keadilan sosial. Hari ini, CDFI mengambil alih peranan yang berterusan dan tidak terbatas untuk diri mereka sendiri.

Tidak semua CDFI boleh, atau harus, hidup selama-lamanya, walau bagaimanapun. Sumber kewangan dan manusia yang digunakan oleh CDFI adalah terhad. Paling ketara, kewangan pembangunan komuniti memerlukan subsidi, dan walaupun terdapat banyak niat dermawan di kalangan institusi dan individu, kos mencari, melombong dan mengekstrak komoditi yang terhad itu akhirnya akan mencapai titik pulangan yang berkurangan. Sebelum itu berlaku, pelabur dan pembiaya CDFI akan membuat pilihan tentang cara memperuntukkan subsidi mereka. Memang mereka sudah pun melakukan perkara itu. Strategi adalah seni untuk mengatakan, Tidak. Dalam masa apabila jangkaan berkembang lebih cepat daripada subsidi, CDFI akan berhadapan dengan empat persoalan strategik yang dibangkitkan oleh siri Capital Xchange:

  Apakah peranan yang harus dimainkan oleh CDFI?

  Bagaimanakah CDFI harus dikaitkan dengan sistem dan struktur arus perdana yang lebih besar?

  Adakah inovasi produk kunci kepada kejayaan masa depan industri?, dan

  Adakah jenis atau struktur CDFI penting? Adakah jenis CDFI tertentu lebih penting daripada yang lain pada masa hadapan?

CDFI individu sedang merangka strategi mereka sendiri. Seperti pada masa lalu, kebanyakan strategi ini akan mendapat pengiktirafan dan replikasi oleh CDFI lain. Di seluruh industri CDFI, lapan tema strategik akan membimbing kemajuan yang dicapai oleh CDFI secara individu dan kolektif:

1. Memperkukuh hubungan struktur kepada sistem kewangan arus perdana dengan mengintegrasikan dirinya secara menegak ke dalam industri perkhidmatan kewangan sambil mengekalkan tumpuannya pada pembasmian kemiskinan dan pembangunan komuniti. Ini memerlukan CDFI untuk:

  Memperluas dan mengembangkan perkongsian strategik dengan institusi kewangan arus perdana yang menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan kami. Kredit Cukai Pasaran Baharu mungkin berkesan untuk membawa pelabur baharu ke dalam pasaran CDFI dan mentakrifkan semula hubungan antara pelabur dan CDFI.

  Melabur dalam pembangunan sistem baharu, terutamanya perkara yang memudahkan (iaitu, lebih telus dan lebih murah) untuk bakal pelabur baharu memasuki pasaran CDFI. Modal Komuniti Negara telah membangunkan Sistem Penilaian dan Penarafan CDFI (CARS) yang mungkin berguna. Di samping itu, kerjasama antarabangsa yang berkembang daripada Forum Ekonomi Dunia sedang cuba untuk mewujudkan Pasaran Pelaburan Sosial Global yang penganjur mengharapkan untuk melibatkan CDFI. Akhirnya, Projek Data CDFI (kerjasama 13 organisasi) mula membantu mengumpul, menganalisis dan menyebarkan maklumat tentang CDFI.24

  Menyediakan pelabur dengan produk yang termasuk insentif untuk meningkatkan penglibatan mereka dengan CDFI. Ekuiti Setara (EQ2), produk Modal Komuniti Negara yang dibangunkan dengan kerjasama Citigroup pada tahun 1996, memberikan bank memanfaatkan kredit CRA sebagai pertukaran untuk mengambil lebih banyak risiko dan menyediakan pembiayaan jangka panjang.25Kami mengira lebih daripada juta pelaburan EQ2 bank dalam CDFI hari ini. Kami juga telah membangunkan produk yang disasarkan kepada pelabur bermotivasi sosial yang menawarkan hasil hampir pasaran tetapi menyediakan CDFI dengan modal pesakit yang mampu milik.

  Bekerjasama dengan pelabur dan bakal pelabur untuk menyediakan kepakaran yang membantu mereka menyepadukan pembiayaan CDFI ke dalam strategi pelaburan mereka.

2. Menjadikan strategi pembasmian kemiskinan CDFI penting kepada dasar persekutuan, negeri dan tempatan serta pembaharuan sektor swasta dalam industri perkhidmatan kewangan. Ini memerlukan CDFI untuk:

  Memelihara dan menambah baik Dana CDFI. Peruntukan Kongres menurun daripada 8 juta dalam fiskal 2001 kepada juta dalam fiskal 2002. Walaupun ini mewakili keuntungan ke atas permintaan juta FY2002 Presiden Bush, ia adalah tidak mencukupi. Permintaan untuk dana ini adalah lebih daripada tiga kali ganda bekalan. Di samping itu, CDFI berkemungkinan akan memainkan peranan yang diperluaskan akibat daripada kemelesetan ekonomi 2001.26

  Membantu melaksanakan Kredit Cukai Pasaran Baharu supaya ia menjadi alat yang berkesan untuk CDFI dan lain-lain untuk menyalurkan sumber modal baharu ke dalam strategi pembasmian kemiskinan.

  Bantu memastikan Akta Pelaburan Semula Komuniti kukuh semasa ia melalui semakan berjadual, yang bermula pada pertengahan 2001. Semakan CRA 1995 dengan ketara meningkatkan peluang untuk CDFI.27

  Tingkatkan sokongan peringkat negeri untuk pembiayaan berkaitan CDFI, termasuk sokongan langsung CDFI, dan pastikan pembiayaan negeri untuk pembangunan komuniti (termasuk perumahan) meningkat. Enam negeri pada masa ini mempunyai inisiatif CDFI negeri. Kami-dan yang lain-sedang berusaha untuk menambah bilangan negeri yang menyokong CDFI.

  Jadikan CDFI sebagai penyokong yang berkesan sebagai tindak balas kepada pinjaman pemangsa dan, jika boleh, galakkan CDFI menyediakan akses kepada pembiayaan untuk menentang pinjaman pemangsa.

3. Meningkatkan bilangan CDFI yang kukuh pada atau menghampiri skala yang membolehkan mereka memainkan peranan kewangan dan sivik yang penting dalam pasaran yang mereka layani. Ini memerlukan:

  Pelabur dan pembiaya untuk memahami bahawa keperluan berbeza-beza di kalangan CDFI kecil dan baru muncul; CDFI yang akan datang; dan pemimpin industri:
 • CDFI kecil dan baru muncul memerlukan gabungan pembiayaan dan perkhidmatan pembangunan modal insan (latihan, perundingan, bantuan teknikal tidak formal) untuk membina kecekapan teras yang kukuh dan potensi untuk pertumbuhan yang berjaya.
 • CDFI yang akan datang memerlukan modal yang sukar diperoleh (hutang jangka panjang, mampu milik, hutang subordinat, EQ2 dan modal ekuiti) yang dikaitkan dengan perkhidmatan pembinaan kapasiti strategik (iaitu, perancangan strategik, strategi permodalan, penyelidikan pasaran).
 • Pemimpin industri memerlukan sejumlah besar pembiayaan dan sokongan untuk produk dan perkhidmatan baharu.
 • Industri CDFI untuk meningkatkan bekalan modal CDFI dan pembiayaan geran dengan membangunkan produk permodalan baharu dan menunjukkan kesannya untuk mewajarkan peningkatan sokongan.

  Industri untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan latihan dan perundingan dengan ketara untuk membantu memastikan bekalan individu berkemahiran dan organisasi yang kukuh.

4. Menyelidik dan membangunkan produk, perkhidmatan, sistem dan pakatan baharu yang menaungi kewangan pembangunan komuniti untuk mengarusperdanakan minat, keperluan dan objektif. Produk seperti Pelaburan Setara Ekuiti (EQ2) dan Kredit Cukai Pasaran Baharu akan memainkan peranan penting dalam memajukan bidang tersebut dengan, sebagai contoh, mewujudkan insentif baharu untuk pelabur baharu menyertainya. Secara keseluruhan, tema ini memerlukan:

  CDFI akan memberi tumpuan terlebih dahulu untuk menyesuaikan produk dan sistem sedia ada agar sesuai dengan matlamat mereka. Tidak perlu mencapai cincin loyang apabila ada buah yang tergantung rendah untuk dituai.

  CDFI untuk membangunkan produk baharu yang menarik pelabur bermotivasi sosial kepada pembiayaan pembangunan komuniti. Pelabur yang bermotivasi sosial adalah sumber yang paling mungkin untuk pembiayaan hutang jangka panjang dan modal teroka yang paling diperlukan oleh CDFI.

  Kerjasama CDFI dengan universiti dan syarikat untuk melatih profesional muda dan pertengahan kerjaya dalam kemahiran kewangan pembangunan komuniti.

  CDFI dan institusi kewangan arus perdana untuk mengiktiraf dan memanfaatkan kepentingan dan matlamat advokasi bersama. Sokongan untuk Dana CDFI adalah pilihan pertama yang jelas.

5. Meningkatkan keupayaan CDFI individu untuk bertindak balas terhadap perubahan ekonomi dengan sentiasa memantau industri dan menyebarkan penemuan. CDFI belajar daripada pergolakan ekonomi semasa betapa rapatnya nasib mereka dikaitkan dengan ekonomi arus perdana. Ini memerlukan:

  CDFI memahami bukan sahaja arah aliran makroekonomi tetapi aliran ekonomi dan politik dalam industri. National Community Capital baru-baru ini melancarkan Laporan Trend Pasaran CDFI, untuk membantu CDFI, pelabur CDFI, pembiaya CDFI dan pembuat dasar menjejaki perubahan dalam pasaran CDFI. Laporan ini adalah berdasarkan tinjauan bulanan CDFI.

  CDFI bertindak balas terhadap keadaan pasaran yang bergelora atau berubah dengan menapis dan/atau membangunkan produk dan perkhidmatan baharu. Selepas sedekad kestabilan relatif, CDFI mesti menjadi lebih tangkas sebagai tindak balas kepada pasaran mereka.

  Pelabur, pembiaya dan persatuan perdagangan CDFI menyesuaikan diri dengan keperluan CDFI yang berubah-ubah dengan menyediakan bantuan teknikal, penerbitan, perundingan, latihan dan sumber lain yang baharu atau diperhalusi.

6. Menyeragamkan data, maklumat dan protokol perkongsian maklumat untuk memudahkan pengaliran maklumat nilai tambah yang lebih cekap merentasi rangkaian tidak formal dan formal, mengurangkan kos transaksi dan memudahkan akses kepada maklumat tentang CDFI dan prestasinya. Ini memerlukan:

  Penapisan Projek Data CDFI untuk menyeragamkan metodologi pengumpulan dan penyebaran data CDFI. Masih dalam tahun pertama pembangunannya, The Data Project adalah kerjasama antara 13 organisasi. Ia melihat kepada operasi dan output CDFI.

  Pembangunan data peringkat aset untuk membolehkan dan memudahkan pensekuritian, meningkatkan advokasi dasar, meningkatkan analisis pasaran, dan membuka pintu baharu kepada analisis prestasi CDFI.

  Pelaksanaan satu set protokol untuk memantau dan mengukur impak CDFI.

  Pembentangan penyata kewangan piawai. Modal Komuniti Negara telah membangunkan model untuk menyeragamkan format penyata kewangan CDFI bukan untung, yang cenderung berbeza secara meluas. Model ini mengurangkan masa input dengan ketara, mengurangkan risiko ralat pengiraan dan meningkatkan keupayaan kami untuk menganalisis merentas CDFI menggunakan format epal-ke-epal.

7. Memformalkan sistem pembelajaran melalui pendekatan peer-to-peer (integrasi mendatar) dan pakar-ke-pelajar (integrasi menegak). Sistem peer-to-peer berfungsi dengan baik apabila kepakaran adalah unik atau melibatkan kecekapan CDFI yang berbeza, manakala sistem pakar kepada pelajar paling sesuai untuk topik asas yang diajar secara rutin di universiti, sekolah perniagaan dan tempat lain. Ini memerlukan:

  Pelbagai tawaran latihan bilik darjah disasarkan dengan ketat. Semua organisasi perdagangan industri CDFI menyediakan bentuk latihan ini, dan semua perlu meningkatkan bekalan mereka untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Latihan ini terdiri daripada kemahiran teras seperti analisis pasaran kepada kemahiran yang sangat khusus seperti pembiayaan ekuiti untuk perniagaan dan pengurusan kesatuan kredit pembangunan komuniti.

  Perkongsian dengan universiti dan syarikat yang mengkhusus dalam latihan kemahiran teras. Semakin ramai orang yang menyertai CDFI semakin berminat dalam kerjaya CDFI sebagai mahasiswa atau dalam perniagaan siswazah atau program perancangan. Program sijil atau ijazah universiti yang mengkhusus dalam kemahiran kewangan keras serta perancangan pembangunan komuniti akan meningkatkan bekalan profesional mahir dengan ketara dan meningkatkan tahap bidang tersebut. Syarikat perkhidmatan kewangan yang mengendalikan program latihan kredit, contohnya, boleh membuka program mereka kepada CDFI.

  Sistem pembelajaran dalam talian dan digital yang mengurangkan kos latihan sebanyak dua pertiga sambil meningkatkan bekalan pilihan latihan. Sistem ini membolehkan interaksi di kalangan profesional CDFI merentasi barisan geografi dan sektor.

  Teknologi yang meningkatkan aliran perkongsian ilmu tidak formal dalam kalangan pengamal CDFI.

  Perkhidmatan perundingan yang diperluaskan untuk menggunakan pengetahuan khusus kepada organisasi yang berhadapan dengan cabaran pembangunan atau strategik.

8. Memperkemas sistem dan operasi CDFI untuk menggunakan sumber operasi yang terhad dengan lebih baik.

  Yayasan Ford, JP Morgan Chase, dan yang lain secara agresif mencari penyelesaian seluruh sistem yang mengurangkan ketidakcekapan CDFI. National Community Capital melakukan kajian yang dibiayai oleh JP Morgan Chase yang meneroka potensi simpanan yang boleh dicapai oleh CDFI melalui perkhidmatan pinjaman penyumberan luar. Walaupun penjimatan akan menjadi ketara, kebanyakan CDFI menolak untuk menyerahkan kawalan ke atas perkara yang mereka anggap sebagai pengurusan risiko pusat dan aktiviti campur tangan pasaran.

  Penyelesaian korporat berasaskan Internet membolehkan profesional yang jauh berkongsi idea dan maklumat dengan mudah. Dalam bidang seperti kewangan pembangunan komuniti, di mana setiap transaksi memerlukan pengetahuan khusus, pemerolehan pengetahuan adalah salah satu ketidakcekapan yang paling mahal. Menyesuaikan satu atau lebih daripada penyelesaian ini untuk berkhidmat kepada industri CDFI boleh menjimatkan berjuta-juta dolar setiap tahun dan meningkatkan prestasi CDFI.

KAMI. Kesimpulan

Perbincangan yang telah difasilitasi oleh Capital Xchange tahun ini sebenarnya tidak bermula tahun ini. Ia bermula 16 tahun lalu pada petang musim luruh di Massachusetts. Nancy Andrews, Kirsten Moy, dan Jeremy Nowak adalah antara 81 peserta pada persidangan pertama Persatuan Kebangsaan Dana Pinjaman Pembangunan Komuniti (NACDLF)-kini Modal Komuniti Nasional yang berdebat, antara lain, ke mana bidang yang baru muncul ini mungkin pergi, dan bagaimana ia mungkin sampai ke sana. Suasananya ceria, prospek kelihatan baik, dan nada perbincangan adalah positif.

Andrews dan Moy mengambil bahagian sebagai pembiaya pergerakan dana pinjaman pembangunan komuniti (CDLF) baru muncul yang mewakili The Ford Foundation dan The Equitable, masing-masing. Pada masa itu, Nowak adalah pendatang baru dalam bidang CDLF sebagai Pengarah Eksekutif baharu Dana Pelaburan Semula Komuniti Delaware Valley (kini Dana Pelaburan Semula).

Semua orang di dalam bilik itu kagum dengan skala dan potensi pergerakan itu. Dengan lebih daripada 40 institusi menguruskan lebih daripada juta dalam aset untuk pembiayaan, sektor dana pinjaman kelihatan bersedia untuk mencapai kejayaan.

Beberapa perkara yang tidak pernah berubah.

Lampiran

Sejarah Mudah Kewangan Pembangunan Komuniti di A.S. Sejak 1960

Sejarah A.S. penuh dengan contoh kewangan bantuan diri dan penciptaan sistem berkaitan untuk memupuk pembangunan ekonomi, institusi sivik, rangkaian sosial dan budaya serta hak politik. Pembangunan ekonomi memberi manfaat kepada kepentingan ekonomi-termasuk asas cukai, pelaburan modal dan tenaga buruh-sementara pembangunan ekonomi komuniti atau pembangunan komuniti mentakrifkan dan menyasarkan faedahnya secara berbeza.28Pembangunan komuniti merangkumi manfaat ketara dan tidak ketara. Faedah nyata termasuk, sebagai contoh, bukan sebarang pekerjaan untuk penduduk komuniti tetapi pekerjaan yang memberikan pampasan yang membolehkan individu dan keluarga menaiki tangga kemakmuran ekonomi. Faedah tidak ketara mungkin termasuk perkara seperti kestabilan komuniti, pemulihan sivik dan akses yang lebih demokratik kepada dan/atau kawalan modal.29

Sejarah sistem kewangan pembangunan komuniti A.S. moden melibatkan dasar awam, dasar sosial, arah aliran ekonomi, politik dan semangat Amerika. Pada tahun 1962, pengarang Michael Harrington meletakkan asas untuk sistem kewangan pembangunan komuniti semasa kami dengan bukunya, The Other America.30Berhujah bahawa sebahagian besar warga A.S. secara berstruktur dikecualikan daripada arus perdana ekonomi-dan seterusnya daripada peluang sebenar untuk mencipta kekayaan dan peluang-Harrington mencabar andaian selesa bahawa ledakan kemakmuran pasca Perang Dunia II adalah inklusif.

Kebangkitan secara kebetulan pergerakan hak sivil A.S. daripada peringkat serantau kepada peringkat kebangsaan, didorong oleh kepimpinan berwawasan Dr. Martin Luther King, Jr., meletakkan sistem kewangan pembangunan komuniti dalam strategi untuk menentang diskriminasi kaum. Keadilan perkauman menjadi dan kekal sebagai kuasa utama-walaupun kadangkala tidak disedari di sebalik kebanyakan kewangan pembangunan masyarakat hari ini.

Presiden John Kennedy menerima hujah Harrington dan menyertainya dengan matlamat pergerakan hak sivil. Strategi Kennedy adalah usaha yang tidak pernah berlaku sebelum ini untuk menggunakan dolar persekutuan untuk memerangi diskriminasi sosial, politik dan ekonomi.

Dilancarkan selepas kematiannya, pendekatan Kennedy mula-mula berusaha untuk meletakkan dolar persekutuan untuk berfungsi melalui struktur kerajaan perbandaran dan wilayah. Ia mempunyai dua matlamat: Pertama, untuk menggunakan leverage dompet persekutuan untuk mengubah amalan diskriminasi oleh kerajaan di peringkat negeri dan tempatan. Kedua, kerajaan persekutuan mahu meletakkan sumber ekonomi ke dalam atau dalam jangkauan orang yang mengalami diskriminasi, pertama, dan kekurangan ekonomi, kedua. Di Selatan, di mana usaha ini tertumpu, sasarannya adalah membantu orang kulit hitam Amerika.

Usaha ini tersandung kerana dana mengalir-atau kadang-kadang gagal mengalir melalui pegawai-pegawai pilihan raya negeri dan tempatan, dan selalunya tidak sampai kepada penerima yang dimaksudkan, menunjukkan kekangan tindak balas terhadap kemiskinan yang dianjurkan dalam sistem politik. Sebagai tindak balas, Pentadbiran Johnson mengubah strategi untuk menyediakan pembiayaan kepada organisasi komuniti yang tidak dikawal oleh kerajaan. Ini menimbulkan kemarahan pegawai tempatan, yang tidak mahu kehilangan kawalan ke atas sumber kewangan atau kuasa yang menyertai mereka. Malangnya, kebanyakan usaha ini berakhir dengan masalah kewangan dan undang-undang. Oleh kerana pegawai tempatan dan negeri mengekalkan peranan dalam pengagihan dan pengurusan dana, mereka mengikat strategi itu. Di samping itu, banyak organisasi dan orang yang secara tiba-tiba dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pembiayaan persekutuan untuk projek pembangunan ekonomi masyarakat tidak mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk berjaya.31

Produk paling penting dalam agenda Johnson ialah pelancaran perbadanan pembangunan komuniti (CDC) sebagai wadah berasaskan komuniti untuk campur tangan dalam komuniti bandar dan luar bandar. Melalui penciptaan Pejabat Peluang Ekonomi, Johnson membiayai sebilangan kecil CDC untuk menerajui strategi pemulihan komuniti yang sangat disasarkan dan berpusatkan geografi. Usaha ini melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh usaha terdahulu-ia mewujudkan tempat penting untuk organisasi yang diterajui komuniti (bukannya diterajui perbandaran) dalam strategi persekutuan.

Seperti usaha terdahulu, beberapa eksperimen dalam pembangunan komuniti demokratik ini bergelut, dan ada yang gagal. Namun kesan jangka panjang dan kelangsungan hidup beberapa CDC awal seperti Kentucky Highland Investment Corporation, Coastal Enterprises, Inc., di Maine, dan New Communities Corporation di New Jersey adalah asas bagi sistem kewangan pembangunan komuniti hari ini. Daripada segelintir organisasi seperti ini telah mengembangkan sistem kewangan pembangunan komuniti yang terdiri daripada lebih daripada 4,000 organisasi berasaskan komuniti; rentetan program pembiayaan persekutuan, negeri dan tempatan; dan peningkatan penglibatan syarikat kewangan dan bukan kewangan konvensional.

Pengalaman CDC juga terbukti membuahkan hasil, mendedahkan batasan strategi berasaskan kejiranan32dan cabaran mengurus ketegangan berterusan dalam pembangunan komuniti membiayai skala perniagaan dan kecekapan berbanding proses membuat keputusan komuniti; pengawasan yang bertanggungjawab terhadap sumber yang terhad berbanding belas kasihan kepada orang yang memerlukan; dan akauntabiliti pelabur berbanding akauntabiliti komuniti.

Beberapa CDC tidak lama lagi menyedari bahawa usaha mereka terjejas kerana kekurangan akses kepada sumber modal persendirian. Menjelang awal 1970-an, sebilangan kecil daripada apa yang kini kita panggil CDFI telah muncul untuk mengatur modal kewangan daripada pelbagai sumber persendirian.33Sumber utama pembiayaan untuk CDFI ini adalah institusi agama dan, pada tahap yang lebih kecil, individu beragama.3. 4Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa denominasi mengakui bahawa sumber kewangan yang besar yang mereka pegang boleh diselaraskan dengan misi iman mereka untuk melanjutkan kerja yang telah lama mereka bakti, termasuk penglibatan aktif dalam gerakan hak sivil. Beberapa-terutamanya gereja Episcopal, Roman Katolik dan Presbyterian negara-sebelumnya telah meletakkan sejumlah besar modal berisiko dalam pembiayaan langsung pembangunan masyarakat, dengan hasil kewangan dan sosial yang mengecewakan. Untuk kredit mereka, daripada berundur, mereka mencari pemberi pinjaman pembangunan komuniti yang lebih mahir, CDFI.

Pada tahun 1970-an, dua gerakan lain membonceng pergerakan hak sivil untuk membentuk sistem kewangan pembangunan masyarakat. Pergerakan Equal Rights yang bermula pada akhir 1960-an dan mencapai kemuncaknya pada 1970-an meluaskan fokus pembanter diskriminasi pembangunan komuniti untuk memasukkan berat sebelah gender. Pada masa yang sama, kebangkitan gerakan alam sekitar memperkenalkan konsep keadilan alam sekitar sebagai keutamaan pembangunan masyarakat.

Melalui tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an kempen pelupusan pelaburan dalam syarikat yang menjalankan perniagaan di Afrika Selatan-sebagai protes terhadap dasar dan amalan perkauman keras kerajaan yang memerintah di sana-menambahkan lagi dorongan kepada gerakan pembangunan masyarakat. Pergerakan pelupusan menyoroti kuasa modal yang sejajar dengan nilai, dan seterusnya membantu memupuk pergerakan pelaburan sosial di A.S. dan di luar negara. Sepanjang tahun 1950-an, 60-an dan 70-an, warga A.S. telah memperoleh sejumlah besar kekayaan. Kuasa pergerakan pelupusan adalah berkadar dengan jumlah modal yang telah dilaburkan oleh setiap warganegara A.S. dalam syarikat yang amalannya ditentang oleh mereka.

Kekayaan ini juga membentuk semula industri perkhidmatan kewangan di seluruh dunia dengan cara yang masih kami selesaikan hari ini.35Pada tahun 1976, Merrill Lynch memperkenalkan jenis akaun baharu yang, buat pertama kalinya, memberikan individu akses kepada kredit, simpanan dan pelaburan, dan kecairan (pemeriksaan) tanpa menjalankan perniagaan dengan bank. Ia dipanggil Akaun Pengurusan Tunai, atau CMA.

CMA dikecualikan daripada peraturan Rizab Persekutuan yang mengehadkan apa yang boleh dibayar oleh bank sebagai faedah. Apabila inflasi meningkat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, penyimpan A.S. melihat akaun simpanan mereka kehilangan asas terhadap inflasi. Mereka mengalihkan simpanan mereka ke dalam CMA dan, kemudiannya, produk yang serupa. Penabung menjadi pelabur, meninggalkan bank untuk CMA, dana bersama dan kenderaan pelaburan lain.

Sehingga hari ini, industri perbankan sedang berebut untuk mengejar. Penggabungan Citibank-Travelers pada tahun 1999; rentetan penggabungan dan pengambilalihan antara bank, syarikat insurans dan firma Wall Street; malah Akta Pemodenan Kewangan Gramm-Leach-Bliley 1999 semuanya adalah bukti perkembangan ini.

Sistem pembangunan komuniti juga merasakan kesan daripada CMA. Pada tahun 1977, Kongres meluluskan dan Presiden Carter menandatangani Akta Pelaburan Semula Komuniti (CRA) menjadi undang-undang. CRA mengiktiraf kewajipan berterusan di pihak institusi depositori yang diinsuranskan oleh persekutuan36untuk membantu memenuhi keperluan kredit seluruh komuniti mereka, termasuk kawasan dan individu [berpendapatan rendah dan sederhana], selaras dengan amalan perbankan yang selamat dan kukuh.37CRA ialah bahagian ketiga anti-diskriminasi perkhidmatan kewangan, menyertai Akta Peluang Kredit Sama Rata dan Akta Pendedahan Gadai Janji Rumah.

Pada tahun 1977, kira-kira dua pertiga daripada simpanan jangka panjang rakyat Amerika (termasuk pelaburan) berada dalam bank dan institusi berinsurans lain dalam akaun yang tertakluk kepada CRA. Hari ini, kira-kira satu perempat atau kurang berada dalam akaun yang setanding. Akibatnya, bahagian keseluruhan kekayaan Amerika yang tertakluk kepada CRA telah menurun dengan mendadak. Pada masa yang sama, sudah tentu, saiz aset institusi yang diinsuranskan dan keseluruhan industri perkhidmatan kewangan telah melonjak.

Prestasi CRA tidak selalu sepadan dengan potensinya, sebahagian besarnya disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak sekata. Sepanjang 23 tahun yang lalu, bank di bawah CRA telah memeterai lebih daripada 370 perjanjian dengan organisasi komuniti (seperti CDC dan CDFI), memberikan lebih daripada trilion kepada komuniti minoriti dan berpendapatan rendah. Tetapi kurang daripada 2% daripada perjanjian tersebut berlaku dari 1977-1991, dan lebih daripada 98% sejak 1992.38Apa yang berubah, pada tahun 1992, ialah pemilihan Presiden Clinton, yang menjadikan penguatkuasaan CRA dan pengembangan CDFI sebagai asas untuk strategi pembangunan komunitinya. Kedua-duanya bersatu pada 1995 apabila peraturan CRA baharu mengiktiraf CDFI, buat pertama kalinya, sebagai pelaburan dan peminjam yang layak, memudahkan bank membiayai CDFI dan, seterusnya, CDFI membiayai projek pembangunan komuniti.

CDFI berkembang secara berperingkat sepanjang 1970-an dan 1980-an, tetapi berkembang secara dramatik dan agresif pada 1990-an. Pada tahun 1993, kira-kira 300 CDFI menguruskan lebih sedikit daripada bilion Pada tahun 2000, lebih daripada 550 CDFI menguruskan bilion. Penguatkuasaan CRA yang dipertingkatkan adalah satu sebab utama mengapa.

Sebab utama yang lain ialah Dana CDFI, sebuah program dalam Jabatan Perbendaharaan persekutuan yang membiayai CDFI dan bank yang melabur dalam CDFI dan yang meningkatkan pembiayaan pembangunan komuniti mereka. Sehingga kini, Dana telah memberikan komitmen lebih daripada 0 juta kepada CDFI, kebanyakannya sebagai ekuiti atau geran modal,39dan telah menyediakan lebih daripada 0 juta insentif kepada bank.

Dana ini penting untuk sekurang-kurangnya enam sebab. Pertama, ia merupakan sumber pembiayaan tunggal terbesar untuk CDFI. Kedua, ia meletakkan keutamaan pada pembiayaan ekuiti atau nilai bersih untuk mengukuhkan CDFI. Ketiga, ia menekankan penggunaan pembiayaan kerajaan untuk memanfaatkan pembiayaan swasta. Keempat, ia telah meningkatkan keterlihatan CDFI dengan sangat besar. Kelima, ia telah membawa kredibiliti kepada bidang yang tidak kelihatan sehingga tahun 1992. Keenam, ia telah memperkukuh manfaat strategi pengantaraan kewangan swasta yang disasarkan sebagai alat dasar, membuka pintu persekutuan dan negeri lain kepada CDFI.

Dana juga telah membawa beberapa risiko. Pertama, dan yang paling penting, ia telah mengalihkan tumpuan banyak CDFI daripada sumber modal persendirian kepada sumber kerajaan. Ini adalah pendekatan berisiko kerana potensi turun naik pembiayaan kerajaan dan kerana sesetengah sumber pembiayaan kerajaan mungkin tidak mempunyai disiplin fiskal yang biasanya diperlukan oleh pemberi pinjaman swasta kepada CDFI. Kedua, Dana berada di bawah tekanan berterusan untuk memperkenalkan pertimbangan politik ke dalam proses penganugerahan berasaskan merit. (Ini bukan kritikan terhadap Dana tetapi pengiktirafan politik dalam sistem A.S.) Akhirnya, terdapat bahaya bahawa program seperti Dana mungkin melihat Kongres, bukannya CDFI, sebagai pelanggannya.

Intinya, bagaimanapun, adalah bahawa Dana telah melonjakkan medan CDFI ke hadapan. Sama seperti pencapaian lain Pentadbiran Clinton, ia mewakili pendekatan baharu untuk kerajaan dan model yang menjanjikan untuk masa depan kewangan pembangunan komuniti.

Langkah utama seterusnya untuk kewangan pembangunan komuniti mungkin Kredit Cukai Pasaran Baharu (NMTC), yang digubal pada Disember 2000. NMTC akan mewujudkan insentif baharu yang CDFI, CDC dan organisasi lain yang membiayai perniagaan dalam pasaran yang bermasalah boleh gunakan untuk mengumpul modal . Kredit itu akan bernilai 30% daripada nilai semasa bersih pelaburan dalam perusahaan pembangunan komuniti (CDE). Ia akan dilancarkan dalam lebih 7 tahun.

Jabatan Perbendaharaan kini sedang menyediakan peraturan untuk mentadbir NMTC. Beberapa isu utama yang boleh menjejaskan kebergunaan NMTC dengan ketara kekal di udara. Pentadbiran sedang bergelut dengan persoalan memilih perniagaan yang layak berdasarkan saluran banci (atau geografi) atau benefisiari. Definisi geografi berfungsi lebih baik untuk kerajaan kerana pematuhan lebih mudah dipantau. Takrif benefisiari berfungsi lebih baik untuk CDFI, yang dianjurkan di sekitar pasaran dan bukannya saluran banci. Di samping itu, Jabatan Perbendaharaan sedang cuba untuk menyelaraskan keperluan bahawa sebahagian besar hasil yang diperoleh menggunakan kredit cukai digunakan untuk mencipta manfaat awam dengan penggunaan modal yang kadangkala tidak sekata di bawah keadaan pasaran. Jika, sebagai contoh, perniagaan yang berjaya membayar balik pelaburan CDFI lebih awal, adakah itu akan memaksa CDFI daripada mematuhi kebanyakan peraturan? Akhirnya, undang-undang mengambil pendekatan zalim terhadap ketidakpatuhan, tidak membenarkan tempoh penyembuhan sebenar. Risiko ketidakpatuhan yang mencetuskan kehilangan nilai kredit cukai sudah cukup untuk menakutkan bakal pelabur.

Pentadbiran Bush telah menyatakan sokongan padu untuk NMTC dan telah komited untuk melaksanakannya pada tahun 2002. Oleh kerana skala dan kerana ia akan meningkatkan pulangan kewangan pembangunan komuniti kepada pelabur, ia secara asasnya boleh membentuk semula cara industri kewangan pembangunan masyarakat berkaitan dengan modal dan meningkatkan secara mendadak jumlah modal yang boleh digunakan oleh industri untuk membantu orang dan masyarakat yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi.

Ia mungkin perkara besar seterusnya.


 1. Penulis ialah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Modal Komuniti Kebangsaan, rangkaian lebih daripada 100 CDFI terkemuka. Beliau boleh dihubungi di markp@communitycapital.org.
 2. Data daripada Tinjauan Tahunan Modal Komuniti Negara Anggotanya untuk fiskal 2000.
 3. Lihat Lampiran untuk sejarah ringkas dan ringkas tentang evolusi usaha ini.
 4. Andrews, Nancy, Equity with a Twist: The Changing Capital Needs of the Community Development Field, April 2001; Moy, Kirsten dan Alan Okagaki, Mengubah Pasaran Modal dan Implikasinya terhadap Kewangan Pembangunan Masyarakat, Julai 2001; Nowak, Jeremy, Sivik Lesson: How CDFIs Can Apply Market Realties to Poverty Alleviation, Mac 2001; Tansey, Charles, Kesatuan Kredit Pembangunan Komuniti: Pemain Baru Muncul dalam Komuniti Berpendapatan Rendah, September 2001.
 5. Statistik ini dan lain-lain dalam kertas ini yang dirujuk sebagai kira-kira atau kira-kira adalah anggaran pengarang. Infrastruktur maklumat untuk kewangan pembangunan komuniti adalah terhad. Jika boleh, saya telah mengenal pasti sumber untuk data.
 6. Dalam satu contoh, utiliti elektrik bersetuju sebagai sebahagian daripada perjanjian persetujuan kawal selia untuk memberikan sebahagian kecil pendapatan kepada CDFI untuk projek pembangunan komuniti dengan aktiviti tenaga mampan. Utiliti berbuat demikian untuk membantu memenangi kelulusan permohonan penggabungan. Perjanjian itu boleh menjana sebanyak AS juta dalam ekuiti untuk CDFI.
 7. Davidson, Steve C., Pasaran Kewangan dan Industri CDFI-Penyederhanaan Terlalu Banyak. Persatuan Ibu Kota Komuniti Kebangsaan, Philadelphia, PA. 2000.
 8. Sebagai cerminan sifat khusus pelanggan bagi kewangan pembangunan komuniti, terdapat sangat sedikit pematuhan dari transaksi ke transaksi, apatah lagi merentas organisasi.
 9. Dalam satu subset sistem kewangan pembangunan komuniti-keahlian Modal Komuniti Negara-CDFI telah meningkatkan aset secara berterusan sebanyak lebih daripada 40% setahun selama enam tahun sambil menggunakan hampir semua aliran masuk baharu, menurunkan kos modal mereka kepada 2%, dan mengekalkan kemungkiran yang rendah kurang daripada 1.5% pada hampir AS bilion dalam pembiayaan.
 10. Dalam bidang kewangan pembangunan komuniti yang kadangkala selesa, orang dan organisasi bertindih dan konflik kepentingan berleluasa. Dalam keadilan kepada pembaca, saya mesti mendedahkan bahawa Jeremy Nowak mengendalikan CDFI yang merupakan ahli organisasi yang saya pimpin, National Community Capital; Nancy Andrews melakukan perkara yang sama, dan dia juga merupakan ahli Lembaga Pengarah NCCA; dan Kirsten Moy dan Alan Okagaki melakukan banyak penyelidikan untuk kertas kerja mereka melalui projek yang menggunakan National Community Capital sebagai ejen fiskalnya.
 11. Seperti semua maklumat ringkasan saya tentang empat kertas kerja, saya terlalu memudahkan di sini. Saya telah berusaha sedaya upaya untuk mewakili idea pengarang dengan tepat, dan saya memohon maaf atas sebarang salah nyata yang mungkin berlaku. Pembaca harus merujuk kepada kertas asal untuk ketepatan yang lengkap.
 12. Nowak, hlm.9.
 13. Nowak, hlm.2.
 14. Moy, ms 11.
 15. Moy, hlm. 2.
 16. Moy, ms 6.
 17. Moy, ms 11.
 18. Andrews, hlm.10.
 19. Tansey, hlm.2.
 20. 12 Kod 2901 Amerika Syarikat.
 21. Dalam Amalan Terbaik untuk CDFI: Prinsip Utama untuk Prestasi (1998), Modal Komuniti Negara cuba mendamaikan ketegangan ini dengan mengenal pasti 15 prinsip prestasi yang biasa kepada semua CDFI (iaitu, CDFI mempunyai misi yang jelas, realistik dan menarik untuk membimbingnya. aktiviti.), sambil menyedari bahawa amalan terbaik untuk CDFI individu mungkin berbeza dalam setiap prinsip.
 22. Untuk analisis yang lebih terperinci, lihat Inside National Community Capital’s Membership: 1999 Statistics and Information. Boleh didapati daripada National Community Capital di www.communitycapital.org atau dengan menulis NCCA, The Public Ledger Building, Suite 572, Philadelphia, PA 19106, USA Turut menarik mungkin ialah laporan mengenai bidang modal teroka pembangunan komuniti AS, No Exit: The Cabaran Merealisasikan Pulangan Pelaburan Modal Teroka Pembangunan Komuniti, disediakan oleh Boston Community Capital. Tersedia dari BCC, 56 Warren Street, Palladio Hall, Boston, MA 02119, U.S.A.
 23. Soalan paling penting mengenai CDFI yang telah saya dengar dalam masa yang lama timbul daripada perbincangan mengenai peranan CDFI yang mungkin dimainkan dalam memerangi pinjaman pemangsa: Adakah peranan CDFI untuk mengubah pasaran atau mengubah dasar? Walaupun CDFI jelas boleh dan melakukan perubahan pasaran pada beberapa peringkat, pengaruh mereka yang lebih besar adalah dalam memanfaatkan perubahan dasar. Dalam konteks pasaran modal, CDFI adalah kecil. Pasaran modal sememangnya tidak demokratik. Tetapi dalam dunia politik dan dasar yang sama luasnya, CDFI mempunyai beberapa kelebihan yang berbeza. Kerana mereka adalah institusi kewangan, mereka lebih boleh dipercayai dalam perbahasan tertentu daripada organisasi berasaskan komuniti lain; tetapi kerana mereka adalah institusi berasaskan komuniti dan tujuan awam, mereka kurang disyaki berbanding institusi konvensional yang berorientasikan keuntungan. Kerana mereka beroperasi di antara celah partisan politik tempatan, wilayah, negeri dan nasional, mereka datang ke perdebatan tanpa kekangan ideologi. Selama bertahun-tahun, CDFI berkata mereka mencapai matlamat Demokrat menggunakan cara Republikan. Tetapi sikap ekstrapartisan pergi lebih jauh. Dalam rangkaian hubungan kewangan, sivik dan sosial yang CDFI mesti kekalkan, terdapat gabungan eklektik kepentingan dan hubungan ideologi dan partisan. Ahli politik mengiktiraf perkara ini dengan segera, walaupun CDFI cenderung mengabaikan potensi leverage yang diberikan kepada mereka.
 24. Peserta Projek Data CDFI ialah Aspen Institute, Association for Enterprise Opportunity, The CDFI Coalition, The CDFI Fund, Community Development Venture Capital Alliance, Corporation for Enterprise Development, The Ford Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, National Congress untuk Pembangunan Ekonomi Komuniti, Persekutuan Kebangsaan Kesatuan Kredit Pembangunan Komuniti, Dana Pelaburan Komuniti Nasional dan Perbadanan Pelaburan Semula Kejiranan.
 25. Untuk maklumat lanjut, sila lihat laman web kami di www.communitycapital.org/TKTK.
 26. Sejak 1980, peranan kerajaan dalam pembasmian kemiskinan dan pembangunan masyarakat tidak menentu dan tidak boleh dipercayai. Apa yang dimainkan sepanjang tahun 1980-an sebahagian besarnya sebagai pertarungan partisan antara lebih dan kurang pembiayaan untuk program anti-kemiskinan, perumahan dan sosial, muncul pada awal 1990-an sebagai pendekatan yang berbeza.

  Dana CDFI menjadi model untuk sesuatu yang berbeza. Model Dana CDFI meletakkan kerajaan dalam peranan pemodal teroka benih dalam usaha niaga yang mengimbangi tujuan awam dan disiplin swasta-CDFI. Dalam proses itu, ia mencadangkan kerajaan boleh melabur dalam strategi perniagaan dan bukannya projek, dan kepakaran pasaran tempatan dan bukannya pendekatan pemotong kuki kerajaan. Dana CDFI menjadi model untuk jenis perkongsian awam-swasta yang unik dalam pembasmian kemiskinan dan pembangunan komuniti yang menggabungkan penduduk tempatan dengan negara dan orang ramai dengan swasta.

 27. Sehingga 1995, CDFI tidak disebut dalam peraturan CRA. Hari ini, CDFI sering menjadi rakan kongsi yang digemari dalam perkongsian CRA. Apabila agensi kawal selia bank memulakan semakan CRA pada tahun 2002, membuka kotak isu Pandora khusus ini, mungkin terdapat risiko yang sama besar dalam melakukan apa-apa dengan CRA berbanding dengan membuat perubahan ketara.

  Masalah asas mengatasi CRA ialah ia gagal mengikut peredaran zaman. Dalam tempoh 25 tahun sejak CRA menjadi undang-undang, industri perkhidmatan kewangan telah melalui beberapa revolusi. CRA, bagaimanapun, masih bergantung pada asas yang sama: deposit. Apabila undang-undang digubal, pengambilan deposit adalah perniagaan teras (boleh dikatakan perniagaan utama) perbankan. Oleh kerana bank menikmati kelebihan berbanding institusi kewangan bukan bank bagi insurans deposit, bank mempunyai kelebihan dalam meminjam wang.

  Sudah tentu, itu sebelum inflasi dan peraturan mengenai apa yang bank boleh bayar untuk deposit mendorong penyimpan ke dalam dana pasaran wang, akaun pengurusan tunai dan kenderaan pelaburan lain. Ia juga mendahului peralihan dalam perbankan daripada produk berasaskan tebaran kepada produk berasaskan fi. Pendek kata, deposit tidak lagi mendorong perbankan.

  Langkah pertama untuk memodenkan CRA ialah mengalihkan penekanan daripada deposit. Langkah kedua ialah mengubah tanggapan bahawa CRA terikat dengan subsidi insurans deposit kerajaan yang tersirat kepada tanggapan bahawa ia harus terikat dengan mana-mana subsidi kerajaan-tersirat atau eksplisit-yang diterima oleh bank dan institusi kewangan lain.

  Oleh itu, CRA moden mungkin membenarkan semua institusi kewangan memilih pasaran mereka tanpa sekatan geografi (sama seperti bank kad kredit boleh menghantar tawaran kadnya ke mana-mana sahaja). Bidang penilaiannya-iaitu, kawasan di mana ia dikehendaki memenuhi tanggungjawab CRA-akan menjadi kawasan pasarannya. Semua syarikat perkhidmatan kewangan yang beroperasi dengan bantuan atau faedah subsidi kerajaan-tersurat atau tersirat-perlu memenuhi tanggungjawab CRA.

 28. Demi perbincangan, pembangunan ekonomi komuniti diandaikan merangkumi pelbagai strategi intervensi termasuk perumahan, kemudahan dan perkhidmatan komuniti, serta pembangunan perniagaan.
 29. Organisasi saya, dalam pernyataan visi kami, bercakap tentang keperluan untuk memberi semua orang peluang dan keupayaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik komuniti mereka, diri mereka sendiri dan generasi akan datang. Di dunia ini, semua orang dapat mengambil bahagian sepenuhnya dan sama rata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
 30. The Other America: Kemiskinan di Amerika Syarikat. 1962. New York, NY. MacMillan.
 31. Nicholas Lemann memberikan analisis mendalam tentang Perang Melawan Kemiskinan dan Masyarakat Besar di Tanah yang Dijanjikan: Penghijrahan Besar Hitam dan Bagaimana Ia Mengubah Amerika, 1991. Alfred A. Knopf, New York.
 32. Nowak, Jeremy. Inisiatif Kejiranan dan Ekonomi Serantau, Pembangunan Ekonomi Suku Tahunan, Vol.11, No.1, Februari 1997.
 33. Beberapa CDFI pra-tarikh kali ini.
 34. Industri CDFI mungkin tidak wujud pada hari ini jika bukan kerana Orders of Women Religious, yang pada tahun 1970-an dan 1980-an meminjamkan simpanan persaraan sederhana mereka pada kadar yang sangat rendah kepada CDFI dengan sedikit atau tiada modal untuk melindungi pelabur mereka. Mereka adalah antara pemberi pinjaman pertama kepada CDFI pada masa CDFI baru mula membangunkan kemahiran asas pembiayaan. Perbuatan kepercayaan yang sedikit diketahui ini adalah salah satu kisah yang paling memberi inspirasi dalam sejarah kewangan pembangunan masyarakat.
 35. Sejarah yang menarik dan penting tentang perubahan ini muncul dalam A Piece of the Action: How the Middle Class Joined the Moneyed Class, Joseph Nocera. 1995. New York, NY. Simon & Schuster.
 36. Insurans deposit persekutuan melindungi akaun individu sehingga 0,000 setiap akaun. CRA menganggap bahawa oleh kerana insurans deposit menggunakan pembiayaan pembayar cukai untuk membantu bank mengumpul dana, bank mempunyai tanggungjawab quid pro quo kepada pembayar cukai.
 37. Akta Pelaburan Semula Komuniti Selepas Pemodenan Kewangan: Laporan Garis Dasar, Disediakan untuk Jabatan Perbendaharaan AS, April 2000. Robert E. Litan, Nicolas P. Retsinas, Eric S. Belsky, dan Susan White Haag. Tersedia dalam talian di www.ustreas.gov/press/releases/docs/crareport.pdf. Laporan ini menyediakan sejarah CRA yang sangat baik dan ringkas serta laporan semasa tentang keadaan pembiayaan berkaitan CRA. Lihat juga Susan White Haag, Pelaburan Semula Komuniti dan Bandar: Kajian Literatur tentang Kesan dan Masa Depan CRA. Mac 2000, The Brookings Institution, Washington, DC.
 38. Gabungan Pelaburan Semula Komuniti Kebangsaan, Washington, DC.
 39. Pemberian modal ialah anugerah kepada CDFI bukan untung yang berfungsi seperti ekuiti, berfungsi sebagai nilai bersih pada kunci kira-kira dan, dalam beberapa keadaan, sebagai modal kerja.