Venezuela

Krisis di Caracas, pergolakan di Venezuela

Dany Bahar, seorang felo dalam program Ekonomi dan Pembangunan Global, menerangkan keadaan di sebalik pergolakan sosial, politik dan ekonomi yang semakin meningkat di Venezuela dan menawarkan beberapa cadangan mengenai tindak balas terhadap situasi tersebut.

Ketahui Lebih Lanjut