Viscount Exmouth dan guli yang berulang

Lokasi Muzium Maritim Negara

01 Mac 2008Item bulan Mac ialah satu siri surat yang ditemui oleh Martin semasa projek berterusannya untuk catalog koleksi Laksamana Sir Edward Pellew . Pellew adalah ketua komander kapal Tentera Laut Diraja yang ditempatkan di Mediterranean antara 1811 dan 1814. Surat-surat berkenaan pengangkutan siri patung marmar untuk Lord Elgin, (Menteri British ke Empayar Uthmaniyyah) dan dibawa ke Britain pada awal kesembilan belas abad. Sebagai Ketua Komander di stesen ini, Pellew terpaksa menyediakan kapal untuk mengangkut patung-patung semasa perang dari Greece ke England. Anda boleh membaca sepenuhnya item dalam bulan , dan lihat imej huruf itu sendiri, di laman web muzium utama. Renee (Pustakawan Sumber Digital)